Trong bài viết này, thầy trình bày một phương pháp luyện nghe IELTS, cải thiện hiệu quả kỹ năng IELTS Listening dựa trên cuốn Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©, giúp các bạn học viên có cái nhìn tổng thể, học đúng trọng tâm và rút ngắn thời gian cho việc học và luyện thi IELTS.

SÁCH TỪ VỰNG ANH NGỮ ỨNG DỤNG – THẦY LA THÀNH TRIẾT

cách làm ielts reading dùng từ vựng anh ngữ ứng dụng 1

Tại sao nên kết hợp luyện nghe IELTS cùng sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng

Thầy giải bài thi IELTS Listening, Section 4, Test 4 trong quyển Cambridge IELTS 13. 

đề thi luyện nghe ielts

Tải trọn bộ Cambridge IELTS:

REVIEW CHI TIẾT BỘ SÁCH CAMBRIDGE IELTS 1-16

Đáp án của phần này lần lượt như sau:

 • (31) destruction
 • (32) universities
 • (33) political
 • (34) port
 • (35) slaves
 • (36) taxation
 • (37) sugar
 • (38) tea
 • (39) transportation
 • (40) night

Những đáp án nêu trên nằm trong những ngữ cảnh:

 • that was potentially dangerous and in 1623, the ruler of Constantinople demanded the (31) destruction of all the coffee houses in the city
 • could meet to exchange ideas. Because of this, some people said that these places performed a similar function to (32) universities
 • enormous impact on social life, and many social movements and (33) political developments had their origins in coffee house discussions.
 • the names given to these different types, like Mocha or Java coffee, were often taken from the (34) port they were shipped to Europe from
 • In Brazil and the various Caribbean colonies, coffee was grown in huge plantations and the workers there were almost all (35) slaves
 • the peasants grew coffee and passed a proportion of this on to the Dutch, so it was used as a means of (36) taxation
 • it became nearly as important as (37) sugar production, which was grown under very similar conditions
 • it was so expensive that only the upper classes could afford it. This was (38) tea and by the late 1700s it was being widely drunk
 • coffee prices started to fall. This was partly because new types of (39) transportation had been developed which were cheaper and more efficient.
 • And sometimes this meant their work didn’t stop when it got dark; they might have to continue throughout the (40) night

Có 7 cụm từ liên quan tới các đáp án mà học viên có thể học để nâng cao vốn kiến thức từ vựng, đó là:

 • potentially dangerous
 • demanded the (31) destruction
 • performed a similar function to (32) universities
 • meet to exchange ideas
 • social movements and (33) political developments
 • a means of (36) taxation
 • types of (39) transportation

Tất cả các từ trên đều có trong sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©, một số ví dụ như sau:

 • potentially (trang 225)
 • dangerous (trang 171)
 • demand (trang 24 – 235), tất cả 18 lần
 • destruction (trang 104) và 3 lần khác
 • perform (trang 16) và 2 lần khác
 • function (trang 86) và 5 lần khác
 • taxation (trang 207)

Kết luận

Sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© chứa hơn 2100 từ cốt lõi (core words) nền tảng trong tiếng Anh học thuật. Đây chính là vốn từ vựng mà những bài thi tiếng Anh (học thuật) chuẩn hóa như IELTSTOEFL iBT hay PTE Academic hướng đến kiểm tra thí sinh. Chính vì vậy, danh sách từ vựng cuốn sách đưa ra không chỉ cần cho quá trình luyện nghe IELTS mà còn rất quan trọng với các kỹ năng khác trong bài thi. 

Sách được xây dựng trên nền tảng ngữ liệu (corpus), hiểu rõ bản chất của tiếng Anh học thuật, những nguyên lý bên trong, cách xây dựng bài thi. Vấn đề không phải học nhiều hay ít, nhanh hay chậm, sớm hay muộn mà là học đúng cái cần học.