Đầu năm, nhắc lại chuyện học đúng cái cần họcđúng phương pháp, ở đây cụ thể là về từ vựng IELTS.

Thầy có đoạn văn bên dưới (trích và chỉnh sửa từ sách Mindset for IELTS 3).

từ vựng ielts trích sách mindset for ielts 3

và có 5 ý sau như sau:

phân tích từ vựng ielts

Theo các bạn, trong 5 ý cho ở trên, thì ý nào nằm trong đoạn hoặc có thể làm tiêu đề cho đoạn?

Có nhiều cách để làm bài này và chọn ra đáp án là câu số 1, To protect a version…”. Đây là một dạng câu hỏi trong phần thi đọc, trong bài thi IELTS và nhiều bài thi chuẩn hóa khác.

Đoạn trên có 6 động từ cốt lõi, lần lượt là define”, “settle”, “retain”, “function”, “preserveadapt (mức độ B2C2 theo khung châu Âu CEFR).

Chỉ cần đọc lướt nhanh (skim), không cần hiểu đoạn nói gì, qua sẽ chọn được đáp án là câu số 1. Mấu chốt nằm ở động từ retain. Chỉ cần hiểu động từ này là đủ. Người có kĩ năng tốt, chỉ cần “nhìn sơ” qua là có thể chọn đáp án, tỷ lệ đúng rất cao.

Tất cả 6 động từ này đều có trong sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng.

  • Ruth Hill Useem DEFINED the TCKs as children with mixture of parents’ original cultures. (tr. 16)
  • Humans SETTLED in the Arctic a mere 4,500 years ago by exploiting sea mammals and fish. (tr. 40)
  • Many students with computers RETAIN more new vocabulary than those in ordinary classes. (tr. 34)
  • Problems arise when the body’s immune system does notFUNCTION adequately. (tr. 53)
  • There is a strong antibacterial agent in hops which was added to PRESERVE the beer. (tr. 16)
  • Parents have ADAPTED to various changes in our societies to bring up their children. (tr. 17)

Nói rộng ra, kĩ năng học và thi tiếng Anh (học thuật/ định hướng học thuật) rất đơn giản. Với người học phi bản ngữ (non-native) thì chỉ cần nắm vững kiến thức ngôn ngữ cốt lõi thì sẽ dễ dàng đọc nắm được ý chính và chi tiết của đoạn.

Tương tự, nếu biết cách vận dụng những kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ cốt lõi, các bạn vẫn có thể học (rất) hiệu quả các kĩ năng thực hành tiếng khác như nghe – nói – viết.

Cốt lõi vấn đề là học đúng cái cần họcđúng phương pháp thì sẽ học (rất) nhanh, tiến bộ (rất) nhanh, và tiết kiệm (rất) nhiều công sức và thời gian, tinh gọn đội ngũ và chương trình giảng dạy. Nếu đi đúng hướng, hiệu quả giảng dạy và học tập (rất) cao.

Học đúng thì chỉ cần một quyển sách và một phương pháp là đủ. Dĩ nhiên, muốn biết cái gì đúng để học, đó là cả sự đầu tư, tầm nhìn và kết tinh tri thức ở mức độ (rất) cao.

Tham khảo:


Một trong những cách đơn giản và tối ưu trong việc xây dựng chương trình và giảng dạy là dựa vào ngữ liệu (corpus-based) và bài thi chuẩn hóa (test-based).

Vào giữa tháng 2/2019, thầy có 3 bài báo khoa học trình bày tại hội thảo CamTESOLCamTESOL-UECA Regional ELT Research Symposium, trong số này có 2 bài nghiên cứu tổng quát về ngữ liệu và bài thi chuẩn hóa.

  1. A Corpus-based Approach to Academic Listening Comprehension: A Case Study in Vietnam
  2. Test-based Approach in Curriculum Development and Assessment: A Suggestion for Language Education in Vietnam

Trong đó, bài số 1, corpus-based approach, đã được CamTESOL tài trợ thông qua sự hỗ trợ của Trung tâm Khảo thí IELTS Chính thức của Campuchia (IELTS Official Test Centre Cambodia).

nghiên cứu ứng dụng