Chọn ngẫu nhiên một bài đọc chủ đề về kinh tế (Economic Development) viết theo lối khoa học phổ thông, kiểu viết phổ biến trong các kì thi tiếng Anh học thuật chuẩn hóa như IELTSTOEFL iBT, hoặc PTE Academic.

Đoạn văn này có 603 từ, gồm 24 câu, và 25 động từ chính. 100% các động từ này được liệt kê trong sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©.

Động từ là xương sống của tiếng Anh. Hơn 600 động từ trong sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© giúp học viên sử dụng tiếng Anh một cách chủ động và chính xác trong ngữ cảnh học thuật, từ luận văn tốt nghiệp đại học đến sau đại học, hoặc làm nền tảng cho việc học các chuyên ngành như dịch thuật, giảng dạy hoặc thương mại.