Thầy tình cờ đọc bài báo chí công nghệ trên trang tin The Verge (US), phỏng vấn CEO của Apple, Tim Cook, về một số vấn đề công nghệ và xã hội. Thầy nhận xét trang tin công nghệ này thường dùng lối viết “dễ” tiếp cận cho nhiều đối tượng bạn đọc đại chúng, và dĩ nhiên là càng thuận tiện hơn người học tiếng Anh phi bản ngữ (non-native).

trang báo the verge - báo chí công nghệ

  • “Tim Cook says tech needs to be regulated or it could cause ‘great damage’ to society”.
  • “We are advocating strongly for regulation – I do not see another path”.

Khi viết về những vấn đề xã hội, chắc chắn phải dùng tới những từ thuộc trường nghĩa điều chỉnhquy định, hay kiểm soát như động từ regulate.

Trong sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©, động từ “regulate” là động từ cốt lõi, xuất hiện ở 3 câu ví dụ:

  • Nearly all computers contain a quartz-crystal clock used to REGULATE their operation. (tr. 32)
  • One of the roles of the federal government is to regulate COMMERCE. (tr. 120)
  • The transportation of flammable SUBSTANCES should be seriously regulated. (tr. 142)

Ngoài ra, còn một động từ khác là advocate cũng rất quan trọng, được nhắc đến trong bài báo nêu trên và đồng thời xuất hiện như từ khóa trong sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©.

  • The proposal ADVOCATED the creation of urban villages around railway stations. (tr. 44)

Tương tự như regulate, động từ advocate rất thường được sử dụng khi đưa ra quan điểm về một vấn đề kinh tế hay xã hội.

Những thể loại văn bản như bài báo nêu trên viết đơn giản và dễ tiếp cận; và nếu được học một cách bài bản thì người học phi bản ngữ (như sinh viên học sinh Việt Nam) hoàn toàn đủ khả năng viết tốt, không khác gì so với người Anh – Mỹ bản ngữ được học hành. Vấn đề từ vựng cốt lõi học sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© là một công cụ hợp lý.