Trong bài viết này, các bạn sẽ biết được thông tin cốt lõi về phần thi IELTS Writing.

 • Cấu trúc phần thi
 • Tiêu chí chấm điểm
 • Nguyên lý ra đề
 • Giám khảo là ai?

Cấu trúc phần thi

Phần thi IELTS Writing bao gồm Task 1 và Task 2, tổng thời lượng là 60 phút, thí sinh phải viết tối thiểu 400 từ.

Task 1

 • Tóm tắt biểu đồ (charts), đồ thị (graphs), bảng số liệu (tables), quá trình (processes) hoặc bản đồ (maps).
 • Thời gian làm bài 20 phút, viết tối thiểu 150 từ.

Task 2

 • Trả lời một câu hỏi bằng cách đưa ra quan điểm (agree/ disagree), thảo luận (discuss), nói về mặt mạnh hoặc bất lợi (advantages/ disadvantages), nguyên nhân (causes), hệ quả (effects) hoặc giải pháp (solutions).
 • Thời gian làm bài 40 phút, viết tối thiểu 250 từ.

Tiêu chí chấm điểm

Phần thi IELTS Writing được chấm điểm bởi 4 tiêu chí.

 • Trả lời đúng đề bài (achievements & responses).
 • Câu rõ ràng & đoạn mạch lạc (coherence & cohesion).
 • Từ vựng đa dạng & phù hợp (vocabulary).
 • Ngữ pháp đa dạng & chính xác (grammar).

PHÂN TÍCH NGUYÊN LÝ CƠ BẢN KHI RA ĐỀ IELTS WRITING TASK 2

Nguyên lý ra đề

Phần thi IELTS Writing dùng kĩ thuật ra đề “free writing”.

 • Kĩ thuật “free writing” đưa ra gợi mở ý hình ảnh (cues) hoặc quan điểm (viewpoints) và thí sinh dựa vào đó để thể hiện kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ một cách tự do thông qua việc viết câu, đoạn hoặc bài văn.
 • Kĩ thuật “free writing” chỉ chú trọng tạo điều kiện cho thí sinh thể hiện kiến thức và kĩ năng tiếng Anh, không đánh giá kĩ năng tư duy hoặc chất lượng ý tưởng.

Trong phần thi IELTS Writing, kĩ thuật “free writing” được áp dụng như sau:

 • Trong phần thi IELTS Writing Task 1: Người ta đưa tra biểu đồ hoặc đồ thị (diagrams), bảng số liệu (tables), quá trình (processes) hoặc bản đồ (maps) với nhiều chi tiết, yêu cầu thí sinh tóm tắt lại.

Task 1: Biểu đồ về việc sử dụng phương tiện giao thông của Vương quốc Anh từ 1972-2002

Trong IELTS Writing Task 1, thí sinh “thấy gì thì tóm tắt lại như vậy”, không đưa thêm quan điểm hoặc cảm nhận cá nhân vào bài viết.

 • Trong phần thi IELTS Writing Task 2: Người ta đưa một quan điểm và yêu cầu thí sinh trình bày quan điểm (viewpoints)

Task 2: Để có công việc tốt, học toán và ngoại ngữ quan trọng hơn nghệ thuật và âm nhạc. Các bạn đồng ý hay không với quan điểm này?

Trong IELTS Writing Task 2, thí sinh trình bày quan điểm bằng cách đưa ra lập luận, giải thích bằng ví dụ, có thể bao gồm thông tin khác từ kiến thức và kinh nghiệm bản thân; thí sinh tập trung vào từ vựng, kĩ thuật dùng từ và ngữ pháp, không chú trọng nhiều vào ý tưởng.

Giám khảo là ai?

Trong phần thi IELTS Writing, giám khảo sẽ chấm bài viết trên giấy hoặc trên máy tính sau khi các bạn hoàn tất phần thi.

 • Giám khảo IELTS Writing thường là người sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ hoặc có trình độ tiếng Anh tương đương, được Bộ phận khảo thí Cambridge (CAE) hoặc Hội đồng Anh (BC) tuyển dụng và đào tạo chấm bài viết.
 • Giám khảo IELTS Writing thường là giáo viên hoặc cựu giáo viên tiếng Anh và cũng có thể là người trong lĩnh vực khác được tuyển dụng và đào tạo để chấm bài viết.
 • Giám khảo IELTS Writing chỉ là người “làm công ăn lương”, làm việc dựa trên bảng tiêu chí. 
 • Giám khảo IELTS Writing hiếm khi là chuyên gia trong lĩnh vực nào đó như khoa học, công nghệ hay kĩ thuật, vì công việc giám khảo đơn thuần mang tính hành chính, không đòi hỏi tính chuyên gia.
 • Giám khảo IELTS Writing chấm bài theo những tiêu chí có sẵn, tập trung vào ngôn ngữ bài viết chứ không phải ý tưởng của thí sinh.
 • Thỉnh thoảng, giám khảo IELTS Writing có sự chủ quan nhất định khi chấm bài; tuy nhiên, điều này không đáng kể, và giám khảo thường xuyên được kiểm tra định kì về khả năng chấm bài.

Free online IELTS Writing practice tests