Trong bài viết này, các bạn sẽ biết được thông tin cốt lõi về phần thi IELTS Speaking.

 • Cấu trúc phần thi
 • Tiêu chí chấm điểm
 • Giám khảo là ai?

Cấu trúc phần thi

Phần thi IELTS Speaking có 3 phần

 • Part 1: Thí sinh được hỏi từ 3-6 câu hỏi ngắn về những chủ đề thân thuộc và mang tính cá nhân như nơi ở (hometown) hoặc sở thích (hobbies)
 • Part 2: Thí sinh nhận một thẻ câu hỏi (cue card), có 1 phút đề chuẩn bị và có từ 1-2 phút để trình bày.
 • Part 3: Thí sinh được hỏi từ 3-6 câu hỏi dài có tính học thuật, thường là trình bày quan điểm về chủ đề hoặc khía cạnh học tập, công việc, liên quan đến công nghệ hoặc môi trường. Câu hỏi trong Part 3 có liên quan đến Part 2.

Thí sinh có thể thi IELTS Speaking trực tiếp (face-to-face) hoặc qua máy vi tính (video-call speaking) với giám khảo là người thật. Thời lượng cho phần thi IELTS Speaking dao động từ 9-15 phút.

TOÀN DIỆN CHỦ ĐỀ SPORT TRONG IELTS SPEAKING

Tiêu chí chấm điểm

Phần thi IELTS Speaking chấm điểm thí sinh qua 4 tiêu chí.

 • Sự lưu loát và mạch lạc (fluency & coherence)
 • Từ vựng (lexical resource)
 • Ngữ pháp đa dạng & chính xác (grammatical range & accuracy)
 • Phát âm (pronunciation)

Trong thực tế, thí sinh nên chú trọng vào phát âm từ vựng.

Giám khảo là ai?

Trong phần thi IELTS Speaking, bài nói sẽ được chấm được bởi giám khảo là người thật, có thể thi trực tiếp (face-to-face) hoặc thi qua máy vi tính (video-call Speaking).

Giám khảo IELTS Speaking có những đặc điểm sau:

 • Giám khảo IELTS Speaking thường là người sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ hoặc có trình độ tiếng Anh tương đương, được Bộ phận khảo thí Cambridge (CAE) hoặc Hội đồng Anh (BC) tuyển dụng và đào tạo chấm bài nói.
 • Giám khảo IELTS Speaking thường là giáo viên hoặc cựu giáo viên tiếng Anh (hay môn khác), cũng có thể trong lĩnh vực khác, được tuyển dụng và đào tạo chấm bài nói.
 • Giám khảo IELTS Speaking chỉ là người “làm công ăn lương”, làm việc dựa trên bảng tiêu chí.
 • Giám khảo IELTS Speaking hiếm khi là chuyên gia trong lĩnh vực nào đó như khoa học, công nghệ, kĩ thuật hay văn hoá, vì công việc giám khảo đơn thuần mang tính hành chính, không đòi hỏi tính chuyên gia.
 • Giám khảo IELTS Speaking chấm bài nói theo tiêu chí có sẵn, tập trung vào ngôn ngữ bài viết chứ không phải ý tưởng của thí sinh.
 • Thỉnh thoảng, giám khảo IELTS Speaking sẽ có sự chủ quan nhất định khi chấm bài; tuy nhiên, điều này không đáng kể, và giám khảo thường xuyên được kiểm tra định kì về khả năng chấm bài.

Free online IELTS Speaking practice tests