Chuyên mục
BÀI THI IELTS KHẢO THÍ NGÔN NGỮ TỔNG HỢP

THƯ VIỆN SÁCH IELTS

Danh sách (lần 1) hơn 70 giáo trình IELTS của 13 nhà xuất bản.

 • Macmillan Education
 • Oxford University Press
 • Pearson ELT
 • Collins Learning
 • Thomson & Cengage Learning
 • Delta Publishing
 • GlobalELT
 • New Oriental
 • Marshall Cavendish
 • McGraw-hill
 • Express Publishing
 • Barron’s
 • Adams & Austen
 • Alireza Memarzadeh (cá nhân)

Tất cả có đầy đủ sách (*.pdf) và tập tin âm thanh (*.mp3), sắp xếp tập trung, gọn gàng và chi tiết, tải về HOÀN TOÀN TỰ DO.

Thầy Triết chỉ tổng hợp và sắp xếp, không lưu trữ và không có trách nhiệm liên quan đến việc chia sẻ lại danh sách này trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội dưới bất kì hình thức nào (công khai, nội bộ, re-up, lấy link v.v.) của người sử dụng. Thầy luôn ủng hộ việc sử dụng giáo trình có bản quyền.

Hi vọng tất cả cùng chung tay với nhau, tạo điều kiện tốt nhất để học viên có hội tiếp cận nguồn tài liệu IELTS đa dạng, chất lượng và chính thống.

LINKS ĐẦY ĐỦhttps://bit.ly/2Za0mc3

Macmillan Education

 1. Ready for IELTS
 2. IELTS Testbuilder 1
 3. IELTS Testbuilder 2
 4. IELTS Language Practice
 5. IELTS Introduction
 6. IELTS Graduation
 7. IELTS Foundation 
 8. Writing for IELTS 6.0-7.5
 9. Writing for IELTS 4.5-6.0
 10. Reading for IELTS 6.0-7.5
 11. Reading for IELTS 4.5-6.0
 12. Listening & Speaking for IELTS 6.0-7.5
 13. Listening & Speaking for IELTS 4.5-6.0 

Oxford University Press

 1. IELTS Listening & Speaking
 2. IELTS Masterclass
 3. IELTS Practice Tests
 4. IELTS Reading & Writing – Academic
 5. IELTS Reading & Writing – General Training

Pearson ELT

 1. Focus on Academic Skills for IELTS
 2. Focus on Academic Skills for IELTS New Edition
 3. Focus on IELTS
 4. Focus on IELTS New Edition
 5. Focus on Skills for IELTS Foundation
 6. High Impact
 7. IELTS Practice Tests Plus 1
 8. IELTS Practice Tests Plus 2
 9. IELTS Practice Tests Plus 3

Collins Learning

 1. Get Ready for IELTS
 2. Get Ready for IELTS A2+
 3. Grammar for IELTS
 4. Listening for IELTS
 5. Practice Tests for IELTS 1
 6. Practice Tests for IELTS 2
 7. Speaking for IELTS
 8. Vocabulary for IELTS
 9. Reading for IELTS
 10. Writing for IELTS

Thomson & Cengage Learning

 1. IELTS Practice Tests Exam Essentials 1
 2. IELTS Practice Tests Exam Essentials 2
 3. A Bridge to IELTS

Delta Publishing

 1. IELTS Advantage – Reading Skills
 2. IELTS Advantage – Speaking & Listening
 3. IELTS Advantage – Writing Skills
 4. IELTS Intensive 
 5. IELTS Resource Pack

GlobalELT

 1. Succeed in IELTS – 9 Practice Tests
 2. Succeed in IELTS – Listening & Vocabulary
 3. Succeed in IELTS – Speaking & Vocabulary

New Oriental

 1. Lessons for IELTS Listening
 2. Lessons for IELTS Reading
 3. Lessons for IELTS Speaking
 4. Lessons for IELTS Speaking Advanced
 5. Lessons for IELTS Writing
 6. Lessons for IELTS Writing Advanced

Marshall Cavendish

 1. Achieve IELTS
 2. Achieve IELTS 2
 3. Achieve IELTS Grammar & Vocabulary
 4. Achieve IELTS Practice Tests

McGraw-hill

 1. IELTS for Academic Purposes
 2. IELTS Practice Tests 

Express Publishing

 1. Mission IELTS 1 Academic
 2. Mission IELTS 1 General Training
 3. Mission IELTS 1 Workbook
 4. Mission IELTS 2 Academic

Barron’s

 1. Barron’s IELTS
 2. IELTS Practice Tests

Adams & Austen

 1. 101 Helpful Hints for IELTS
 2. 202 Useful Exercises for IELTS
 3. 404 Essential Tests for IELTS

Alireza Memarzadeh

 1. IELTS Reading Maximiser
 2. IELTS Speaking Maximiser
 3. IELTS Writing Maximiser

Sắp tới đội ngũ sẽ chia sẻ công khai kho dữ liệu toàn diện về các kì thi và phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Học viên cần giáo trình hay có yêu cầu đặc biệt, hãy gửi cho thầy Triết.

LINKS ĐẦY ĐỦhttps://bit.ly/2Za0mc3