Ở khía cạnh ngữ liệu (corpus), phân tích sách Cambridge IELTS 13, thầy thấy như sau:

thống kê từ vựng sách cambridge ielts 13

Cambridge IELTS 13

Từ “produce” xuất hiện khoảng 24 lần với hai nghĩa chính:

  • [B1] make something (~ sản xuất)
  • [B2] cause a reason or result (~ tạo ra)

Khi viết hoặc nói về nhóm chủ đề “employment”, “industry”, “ environment”, “business sector”, thậm chí “entertainment” thì thế nào cũng phải dùng động từ “produce” vài lần.

  • Developed countries PRODUCE a great deal of goods for export.
  • Plastic bags PRODUCED by industries cause environmental pollution.
  • Many actions films are PRODUCED with modern computer technology.
  • Economic growth PRODUCES improvements of public heath care.

Tương tự danh từ “trend” xuất hiện 23 lần với nghĩa:

  • [B1] a general development in a situation (~ xu hướng)

Nói hay viết bất kì chủ đề nào, dù là nghị luận hay miêu tả bảng biểu, học viên đều có thể sử dụng danh từ “trend” ít nhất một lần. Dùng mẫu câu sau “… the TREND that …”

  • There is the TREND that schools apply information technology in their program.
  • People could not deny the TREND that these days children have not followed their family career path.

Khi học đúng từ vựng thiết yếu, kết hợp sự tư duy ngôn ngữ, kĩ năng tiếng Anh sẽ tiến bộ rất nhanh. Thầy hay nói với các bạn học viên, không cần phải tìm sách mới ở đâu xa để học tiếng Anh. Quyển số 9 hay quyển số 13 cũng tương tự. Chỉ cần xác định đúng mục tiêu và học đúng những kiến thức cần học, sẽ sớm có kết quả tốt.

Sau đây là danh sách sau gồm 15 từ kèm theo tầng suất xuất hiện khá cao trong sách Cambridge IELTS 13. Đây đều là những từ có tính kết nối cao trong ngôn ngữ. Dùng được trong rất nhiều ngữ cảnh.

thống kê từ vựng sách cambridge ielts 13

Giảng dạy trên nền tảng ngữ liệu (corpus-based teaching) là cụm từ thầy thường xuyên nhắc tới trong các bài viết. Đây là một cách tiếp cận đúng trọng tâm, giúp tối ưu hóa việc dạy và học.

Trong giảng dạy và học tập tiếng Anh, việc hiểu rõ ngữ liệu và dựa vào đó để xây dựng khung chương trình, hệ thống giáo trình là cách tiếp cận tối ưu nhất. Học ngôn ngữ, phải đi từ ngữ liệu, đó là chuyện đơn giản và hiển nhiên.

Tham khảo sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©S-BASED METHOD©.