Tính từ 1996 đến 2018, thầy tổng hợp được trên 100 đề IELTS Reading chính thống từ CUP và CAE, dài khoảng 350,000 từ, hơn 864 trang (dàn trang A4) để thống kê tần suất xuất hiện các dạng bài Reading IELTS và thấy có 14 dạng câu hỏi.

thống kê các dạng bài Reading IELTS

Cung cấp cho các bạn học viên một số thống kê thú vị như sau: 

  • Dạng câu hỏi trắc nghiệm (MULTIPLE CHOICE) xuất hiện nhiều lần nhất với 172 lần. 
  • Chiếm vị trí thứ hai là dạng câu hỏi nội suy (YES/ NO/ NOT GIVEN) với 97 lần. 
  • Dạng câu hỏi điền tóm tắt (SUMMARY COMPLETION) xuất hiện 93 lần. 
  • Các dạng câu hỏi nối tiêu đề (HEADING MATCHING), nối ý (FEATURE MATCHING), nối thông tin (INFORMATION MATCHING) cũng chiếm tần suất rất cao, từ 60 tới 89 lần v.v.

Cung cấp các con số để cho …vui vậy thôi chứ thật ra không có tác dụng gì mấy trong việc ôn luyện. Các bạn thường “vẽ vời” cho “rắc rối rườm rà” chứ thật ra chẳng có gì. Như thầy đã từng đề cập, việc thiết kế bài thi IELTS phải vừa có độ khó bề mặt, vừa có độ dễ bên trong.

Khi mới học, không có sự khái quát, một số học viên có thể cho rằng bài thi IELTS Reading có nhiều dạng câu hỏi. 

Tuy nhiên, luyện tập một thời gian, học viên sẽ nhận ra cũng chỉ có vài dạng câu hỏi chính, bao gồm điền từ (completion), nối câu – nối ý (matching), trắc nghiệm (multiple choice)trả lời ngắn (short-answer) v.v. 

Dạng nội suy (YES / NO / NOT GIVEN) và trực suy (TRUE / FALSE / NOT GIVEN) cũng có thể xem là dạng trắc nghiệm 3 lựa chọn. 

CHIẾN LƯỢC, CÁCH LÀM IELTS READING THEO CHUẨN GIÁO TRÌNH CAMBRIDGE CHÍNH THỨC

Học viên còn cho rằng mỗi dạng là có những kĩ thuật làm bài riêng v.v. Học tới mức này, có vẻ biết phân tích, nhưng thật ra cũng chưa hiểu được bản chất vấn đề.

Cuối cùng, ôn luyện chuyên sâu một thời gian, học viên có kinh nghiệm và nền tảng vững chắc thì chẳng cần quan tâm tới dạng câu hỏi nào cả. Cầm đề là làm, nhìn là thấy đáp án. Tốc độ làm bài nhanh, sai sót vẫn có nhưng không đáng kể. Tới mức này, kĩ năng làm bài mới gọi là tạm nhuần nhuyễn.

Kĩ năng làm bài là gì? Thật ra, không có bất kì kĩ năng làm bài gì đặc biệt cả. Thầy có thể khẳng định rằng, bản chất bài thi IELTS Reading kiểm tra kiến thức từ vựng tiếng Anh học thuật cốt lõi, nếu nắm được lượng từ vựng cốt lõi và chú tâm luyện tập thì học viên sẽ hoàn thành tốt phần thi.

PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TỪ VỰNG PHẦN THI IELTS LISTENING VÀ READING