THỐNG KÊ HỌC VIÊN


Lần đầu tiên Thầy Triết làm thống kê tổng hợp nguồn học viên đăng kí (tính trung bình một số lớp), tính từ tháng 5/2014 đến đầu tháng 2/2019. Số liệu được làm tròn, lấy từ biểu mẫu Google khi học viên đăng kí; một số ít từ khảo sát trực tiếp tại lớp vào ngày khai giảng.

Sau khóa tháng 2/2019, trong biểu mẫu đăng kí chỉ còn 2 lựa chọn: Bạn bè/ đồng nghiệp đã học thầy giới thiệu & Khác, so với 4 lựa chọn khảo sát như trước.

LƯU Ý: Thông tin học viên cung cấp trong biểu mẫu đăng kí, bao gồm họ & tên, email, số điện thoại, nơi làm việc/ học tập sẽ được xóa hoàn toàn sau khi kết thúc khóa học.


Biểu đồ tỷ lệ học viên (2014-2019)


Một phần danh sách học viên tổng hợp (2014-2019)


Trích một số hình ảnh lớp học và hội thảo


Tổng hợp 1 phần danh sách lớp mới (tính đến ngày 14/2/2019). Bạn học viên cuối cùng đăng kí trong khóa tháng 2/2019 là một sinh viên Bách Khoa (lớp Intensive). Thành phần học viên khóa này đa dạng, từ nhiều trường, bao gồm ĐH Luật, Nguyễn Tất Thành, Mở, FPT Greenwich, HUFLIT, Sài Gòn, Y dược, Giao thông vận tải, Bách khoa; một số khác đã đi làm công ty hoặc trường học.


Lớp Essential [cập nhật 4/2019]


Lớp Intensive [cập nhật 4/2019]