Kính gửi quý phụ huynh và học viên!

  • Tất cả các lớp trong chương trình tiếng Anh do thầy La Thành Triết thiết kế và hoàn thiện được dựa trên cách tiếp cận về mặt ngữ liệu (corpus-based approach), giúp hiểu rõ kiến thức và kĩ năng cốt lõi trong tiếng Anh học thuật và các bài thi tiếng Anh chuẩn hóa quốc tế.
  • Phương pháp giảng dạy (S-BASED-METHOD©) trong chương trình được xây dựng trên nền tảng ngôn ngữ học ứng dụng và ngữ liệu, giúp đi đúng vào trọng tâm và bản chất của việc dạy tiếng Anh học thuật, và ôn luyện cho các bài tiếng Anh chuẩn hóa quốc tế.
  • Cách tiếp cận và phương pháp nêu trên giúp cho việc giảng dạy và học tập đi vào đúng trọng tâm, dạy và học đúng những cái cần thiết nhất; và chính vì lý do này mà tổng thời gian dạy và học được tối ưu hóa đến mức tối đa. (Tối đa 8 tuần cho mỗi lớp Essential English và IELTS™ 6.0-7.5+.)
  • Cách tiếp cận và phương pháp giảng dạy của thầy La Thành Triết đã đăng kí sở hữu trí tuệ và sử dụng độc quyền tại Việt Nam.