THÔNG ĐIỆP

Các khóa học tiếng Anh do thầy La Thành Triết trực tiếp thiết kế và hoàn thiện, dựa trên nền tảng ngữ liệu và khảo thí ngôn ngữ, giúp học viên nắm vững kiến thức và kĩ năng cốt lõi của tiếng Anh học thuật và các bài thi chuẩn hóa quốc tế trong thời gian giảng dạy và học tập tối ưu.

Cách tiếp cận và phương pháp giảng dạy của thầy đã được đăng kí quyền tác giả và sử dụng độc quyền tại Việt Nam.


BẢN QUYỀN

Thầy La Thành Triết giữ bản quyền tất cả bài viết và thông tin trên trang mạng THE MASTER * triet.vn; không cấp phép cho việc đăng tải, chia sẻ, trích dẫn hoặc sử dụng lại dưới mọi hình thức.

Cách tiếp cận và phương pháp S-based Method©, sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© và những tài liệu giảng dạy liên quan đã được đăng kí tác quyền và được bảo hộ sở hữu trí tuệ; sử dụng độc quyền trong các lớp tiếng Anh học thuật và luyện thi chuyên sâu của thầy La Thành Triết.

Ngoài ra, tất cả các tựa sách đã xuất bản của thầy La Thành Triết là những ấn bản độc quyền, chỉ sử dụng riêng trong chương trình do thầy La Thành Triết xây dựng và phát triển.


QUYỀN RIÊNG TƯ

Những thông tin cá nhân của học viên, bao gồm họ & tên, số điện thoại và địa chỉ hộp thư điện tử, do học viên cung cấp khi đăng kí tham gia khóa học, sẽ được xóa hoàn toàn khỏi cơ sở dữ liệu sau khi kết thúc khóa học.

 Hình ảnh và kết quả của học viên, từ tháng 2/2019 trở về trước, đã công khai trên trang mạng THE MASTER * triet.vn hoặc các phương tiện truyền thông (báo chí, mạng xã hội) đều đã được sự chấp thuận chính thức từ học viên.


PHẢN HỒI CHUNG

Tất cả các bài viết trên trang chủ THE MASTER * triet.vn có mục đích chia sẻ và hướng dẫn học viên đang tham dự các khóa học của thầy La Thành Triết, những học viên sắp nhập học và học viên quan tâm. Thầy không phản hồi lại bất kì ý kiến nào từ cá nhân hoặc tổ chức.