Kính gửi quý Phụ huynhHọc viên,

Các cấp lớp trong chương trình tiếng Anh do thầy La Thành Triết thiết kế và hoàn thiện được dựa trên cách tiếp cận về mặt ngữ liệu và bài thi chuẩn hóa, giúp hiểu rõ kiến thức và kĩ năng cốt lõi trong tiếng Anh học thuật và các bài thi tiếng Anh chuẩn hóa quốc tế.

Phương pháp giảng dạy được xây dựng trên nền tảng ngôn ngữ học ứng dụng và ngữ liệu, giúp đi đúng vào trọng tâm và bản chất của việc dạy tiếng Anh học thuật, và ôn luyện cho các bài tiếng Anh chuẩn hóa quốc tế.

Cách tiếp cận và phương pháp nêu trên giúp cho việc giảng dạy và học tập đi vào đúng trọng tâm, dạy và học đúng những cái cần thiết nhất; và chính vì lý do này mà tổng thời gian dạy và học mỗi cấp lớp Essential English, IELTS™ 6.0-7.5+Intensive English được tối ưu hóa.

Tất cả các khóa học chỉ do thầy La Thành Triết trực tiếp giảng dạy và chịu trách nhiệm. Thầy không hợp tác hay liên kết với bất kì cá nhân hay tổ chức giáo dục nào khác.

Cách tiếp cận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh của thầy La Thành Triết đã được đăng kí quyền tác giả và sử dụng độc quyền tại Việt Nam.

Trân trọng,

Thầy La Thành Triết