Chuyên mục
BÀI THI IELTS TỔNG HỢP

#104 – “THỂ THAO” & IELTS™ SPEAKING

Thống kê ngân hàng đề thi IELTS™ Speaking từ 1996 đến nay do thầy tổng hợp, thì nhận thấy chủ đề “sport” xuất hiện trong45 câu hỏi (short & long question) của Part 1&3 cùng với 3 thẻ gợi ý (cue card) của Part 2.


PART 1: SPORTS & EXERCISES

 1. Did you learn any sports at school?
 2. Do people take as much exercise as in the past?
 3. Do you do any sports? Which do you like best?
 4. Do you enjoy playing or watching any sports? Why, or why not?
 5. Do you participate in any sports at the moment?
 6. Do you think it’s important for young people to keep fit?
 7. Do you think that bicycles are suitable for all ages?
 8. Do you try to keep fit? How?
 9. Have you ever watched a sporting event live?
 10. How often do you participate in this sport?
 11. How often do you ride a bicycle?
 12. How often do you watch sport?
 13. How popular are bicycles in your home town?
 14. Is sport compulsory for schoolchildren in your country?
 15. Is there some other hobby or sport you would like to try?
 16. What are the advantages of a bicycle compared to a car?
 17. What could you do to have a healthier lifestyle?
 18. What equipment do you need for this sport?
 19. What sports and games did you most enjoy playing when you were a child?
 20. What sports are most popular in your country?
 21. What sports are popular in your country?
 22. What’s your favourite sport?
 23. When did you first become interested in it?
 24. Where do you do your favourite sport?
 25. Which sports are popular in your country, either to play or to watch? Why are they popular?
 26. Why is exercise good for you?

PART 2


PART 3: SPORTS

 1. Do sports like football need expensive stadium or equipment – isn’t it enough to have a group or people, a piece of land and a ball?
 2. Do you think enough sport is taught in schools nowadays?
 3. Do you think it’s different watching a sports events on TV and going to watch it in person?
 4. Do you think that it is possible to become too competitive in sport? In what way?
 5. Do you think there’s too much sport on TV? Why?
 6. How are sports like surfing and swimming different?
 7. How expensive is it to go sports events in your country?
 8. How important is it to try to win when you’re playing a sport?
 9. Is it always important to win at sport? Why, or why not?
 10. Should sports in which people can get hurt be banned?
 11. Some people think that competition leads to a better performance from sports stars. Others think it just makes players feel insecure. What is your opinion?
 12. What are the advantages and disadvantages of intensive training for young sportspeople?
 13. What are the benefits of becoming a member of a sports club?
 14. What water sports are popular among young people?
 15. Why do international sports competitions sometimes encourage strong nationalism?
 16. Why do some adults take part in dangerous water sports?
 17. Why do some people not enjoy water sports?
 18. Why do you think sports people often become media stars today?
 19. Why have some sports become fashionable, and is this a good thing?

Thật ra, khi xử lý dữ liệu đề thi, kết hợp với một số nguyên lý khảo thí (testing principles) cho phần thi “speaking”, nhìn toàn diện thì thấy đề thi cũng không có gì là quá thử thách. Chỉ bấy nhiêu đề và cách trả lời của chúng là đồng nhất. Học viên chỉ cần nắm vững vài cấu trúc câu và lượng từ vựng cốt lõi là đủ.

Câu hỏi trong Part 1&3 có cách trả lời khá đơn giản, tập trung vào ngôn ngữ như thầy đã trình bày trên lớp. Giám khảo hỏi cái gì, thí sinh trả lời đúng cái đó, và giải thích vừa đủ. Mấu chốt vấn đề là phải nói đúng những từ cốt lõi, phát âm rõ chữ, tự tin, và dứt khoát.

Tương tự, Part 2, thực chất là trả lời liên tục những câu hỏi bên trong thẻ gợi ý (cue card). Mỗi câu trả lời riêng biệt và liên tục, không cần liên quan gì nhau. Chú ý từ để hỏi và trả lời đúng trọng tâm từ vựng.

Mặc dù “speaking” là kĩ năng “productive” ngôn ngữ (tạm dịch là “sản sinh”) nhưng khá dễ chuẩn bị nếu biết cách. Học đúng trọng tâm, ôn đúng cách không chỉ tránh được việc đoán mò đề thi mà còn giúp cho kĩ năng “speaking” hiệu quả hơn.


Phần đề thi mà thầy liệt kê ra ở trên là một phần trích trong trong quyển The Complete Practice Testbank for IELTS Speaking thầy có bán được một số trên Amazon từ năm 2017.

Các bạn có thể xem danh sách các tựa sách điện tử (ebook) của thầy trên Goodreads.