THẦY TRIẾT

Thầy La Thành Triết là chuyên gia, nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ, khảo thí và giảng dạy tiếng Anh, với 2 bằng Thạc sĩ chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh (TESOL) và Giáo dục (Learning Development) – USQ, Australia.

Thầy từng Đại diện Marketing, Nhà xuất bản Trường ĐH Cambridge • Trưởng cơ sở của TTNN Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM • Đại diện tuyển sinh trường Genetic Computer (Singapore) • Giám khảo phần thi vấn đáp, bài thi tiếng Anh quốc tế JETSET (LCCI – Pearson) và một số đợt thi chuẩn tiếng Anh B1 và B2 tại Việt Nam • Giảng viên tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học tại TP.HCM.

Thầy là tác giả và đồng tác giả nhiều tựa sách: Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© • Luyện nói tiếng Anh theo bài thi chuẩn hóaLuyện viết tiếng Anh theo bài thi chuẩn hóaGóc nhìn khác trong giáo dục ngôn ngữ & giảng dạy tiếng Anh • The Complete Practice Testbank for IELTS SpeakingMobile Learning in Higher Education in the Asia-Pacific Region.

Thầy có nhiều công trình đăng kí tác quyền trong giảng dạy tiếng Anh, nổi bậc nhất là S-based Method© và Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©.

Các bài nghiên cứu nền tảng cho việc giảng dạy được mời trình bày tại nhiều hội thảo quốc tế, chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh và giáo dục ngôn ngữ, xem chi tiết.

Thầy là tác giả của hàng trăm bài viết chuyên sâu, độc đáo về giáo dục ngôn ngữ và giảng dạy tiếng Anh: Bài thi IELTSBài thi THPT & HSGGóc nhìn đạo họcKhảo thí ngôn ngữPhương pháp giảng dạyTOEFL iBT & PTE Academic.

Bên trên là lý lịch chiếu theo giáo dục đại chúng.


Đọc vạn quyển sách không bằng chu du vạn dặm,

Chu du vạn dặm không bằng thỉnh giáo vạn người,

Thỉnh giáo vạn người không bằng minh sư chỉ lối,

Minh sư chỉ lối không bằng tự mình khai công khai ngộ.