Từ tháng 7/2019, thành tích học viên được lưu trữ và cập nhật trên cơ sở dữ liệu của ILP Vietnam.Học viên IELTS có nền tảng học vấn tốt và mục tiêu cao trong học tập, đến từ nhiều trường, bao gồm ĐH Luật, Nguyễn Tất Thành, Mở, FPT Greenwich, HUFLIT, Sài Gòn, Y dược, Giao thông vận tải, Bách khoa. Một số học viên là giảng viên các chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ, luật sư, bác sĩ đang học chuyên khoa.