Chuyên mục
BÀI THI IELTS KHẢO THÍ NGÔN NGỮ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TOEFL iBT & PTE ACADEMIC TỔNG HỢP

ĐỘNG TỪ ỨNG DỤNG

Các bạn học viên của thầy Triết chắc hẳn đã quen thuộc với sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©. Quyển sách xuất bản (năm 2017) với mục đích ban đầu chỉ để phục vụ riêng cho sinh viên, học viên, chương trình và cách tiếp cận của thầy. Sau đó, dần dần được một số […]

Chuyên mục
BÀI THI IELTS GÓC NHÌN ĐẠO HỌC KHẢO THÍ NGÔN NGỮ TỔNG HỢP

HỌC, THI & LÀM NGHỀ

Hôm qua thầy đọc được tin, Viện đại học California (Hoa Kì) sẽ không sử dụng kết quả thi SAT và ACT trong hồ sơ xét tuyển đối với ứng viên chương trình đại học. Thay vào đó, trường sẽ tiến hành xây dựng bài thi mới, công bằng và phù hợp hơn với ứng […]

Chuyên mục
BÀI THI IELTS GÓC NHÌN ĐẠO HỌC KHẢO THÍ NGÔN NGỮ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TOEFL iBT & PTE ACADEMIC TỔNG HỢP

MỘT CÁCH HỌC THỰC TẾ

Standardised Tests là những bài thi kiểm tra sự thông thạo và thường hoàn toàn độc lập với một chương trình đào tạo với bất kì. Thầy giải thích thực tế như sau. Khi một trường ĐH muốn tuyển chọn những ứng viên có đủ năng lực tiếng Anh để tham gia chương trình đào […]

Chuyên mục
GÓC NHÌN ĐẠO HỌC KHẢO THÍ NGÔN NGỮ TỔNG HỢP

CHUYỂN ĐỔI & THANG ĐO

Ở một số nước [phát triển], khi sinh viên đang theo học tại một trường nào đó và muốn chuyển sang học ở một trường khác để tiếp tục hoàn tất chương trình, thì sau khi được trường khác [và cả trường đang theo học] chấp thuận, sinh viên có thể chuyển những môn (course)(*) […]