nói

#136 – NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG

Có vài em sinh viên hỏi thầy về môn Public Speaking (Nói trước công chúng). Có bạn hỏi về lý thuyết, có bạn hỏi về thực tế. Có hai bạn phải thuyết trình với đầu đề “To be a […]

#125 – “TẢ – TRUNG – HỮU”

Đầu năm, bàn vắn tắt vài khái niệm cho những bạn mới bắt đầu đọc báo chí và tài liệu tiếng Anh về các vấn đề chính trị, kinh tế, và xã hội. Hiểu được một vài khái niệm […]

#110 – TIÊU CHÍ CHẤM BÀI NÓI

Có em học viên hôm trước hỏi thầy về việc dùng thành ngữ (idiom) khi nói tiếng Anh lúc giao tiếp và dùng trong bài thi. Với em đó, thầy đã trả lời riêng. Còn nói chung ở đây […]

#104 – “THỂ THAO” & IELTS™ SPEAKING

Thống kê ngân hàng đề thi IELTS™ Speaking từ 1996 đến nay do thầy tổng hợp, thì nhận thấy chủ đề “sport” xuất hiện trong45 câu hỏi (short & long question) của Part 1&3 cùng với 3 thẻ gợi […]

#63 – “LĨNH VỰC” HAY XUẤT HIỆN

Phân tích ngữ liệu (corpus) IELTS™ tổng hợp 2 phiên bản ~ 760.000 từ và ~ 3.000.000 từ, tôi thấy có tất cả 26 LĨNH VỰC khoa học được đề cập, từ những lĩnh vực phổ biến như “psychology” (tâm […]

#10 – PHÂN TẦNG TỪ VỰNG

Việc phân tầng từ vựng trong tiếng Anh sẽ giúp học viên có định hướng trước khi bắt đầu học. Để đơn giản hóa vấn đề, ta có thể chia từ vựng tiếng Anh 3 tầng chính với những […]

#7 – HIỂU RÕ BÀI THI IELTS™

Để hiểu rõ bản chất và đặc điểm của bài thi, cả thí sinh và người hướng dẫn cần phải có cái nhìn bao quát từ nhiều khía cạnh. Ở đây, thầy sẽ trình bày một số đặc điểm […]