#97 – VÀI HẠT SẠN

Một số tờ báo tại các nước, tên gọi thường có chữ “post” ở cuối, ví dụ: Washington Post Bangkok Post South China Morning Post Phnompenh Post New York Post The Jakarta Post Từ “post” có nhiều nghĩa, trong...