Phân Tích Chủ Đề “Tết Trung Thu” Tổng Hợp Từ 4 Phần Thi IELTS

Thầy làm thống kê “full moon festival” và “mid-autumn festival” trong dữ liệu đề thi IELTS. Từ “full moon” và “mid-autumn” không xuất hiện và tìm riêng danh từ “festival” thì thấy kết quả như sau: Từ “festival” xuất hiện trong đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 03/12/2015 The government and individuals are spending too much…

Phân Tích Ngữ Liệu Danh Từ “Đột Phá” Ứng Dụng Trong Bài Thi IELTS

Trong bài viết này, thầy trình bày vắn tắt về từ vựng theo góc nhìn ngữ liệu (corpus) và ứng dụng danh từ cốt lõi breakthrough trong phần thi IELTS Writing. Danh từ breakthrough được từ điển Cambridge Advanced Learner’s Dictionary định nghĩa là “an important discovery or event that helps to improve a situation or provide an answer…

Đánh Giá Chuyên Sâu Danh Sách Từ Vựng IELTS Dựa Trên Phân Tích Ngữ Liệu

Khi học tiếng Anh, các bạn học viên thường gặp các danh sách từ vựng (wordlist), ví du như danh sách 500 từ phổ biến, 3000 từ thông dụng hoặc thậm chí một số danh sách từ vựng do chính thầy cô tạo ra. Đây là một cách học truyền thống và cũng đã mang lại…

Thống Kê Toàn Diện 10 Chủ Đề Khoa Học Chính Thống Trong Bài Thi IELTS

Thầy phân tích ngữ liệu (corpus) IELTS tổng hợp năm 2017 và 2019, số lượng từ tương đương 760.000 và 3.000.000, thấy có tất cả 26 lĩnh vực khoa học, từ những lĩnh vực phổ biến: “psychology” (tâm lý học), “photography” (kỹ thuật nhiếp ảnh), “physics” (vật lý học) cho đến những lĩnh vực ít…

Khái Quát 3 Kỹ Thuật Ra Đề Nền Tảng Trong Kiểm Tra Kĩ Năng Writing

Trong phần này, thầy trình bày 3 kĩ thuật ra đề cơ bản trong phần thi IELTS Writing, giúp các bạn hiểu rõ yêu cầu thực chất của đề thi và định hướng học tập phù hợp. Limited-Response (phản hồi giới hạn) yêu cầu người học trả lời theo một khuôn mẫu có sẵn. Một số dạng…

Những Yếu Tố Then Chốt Quyết Định Hiệu Quả Việc Tự Học IELTS Writing

Trong bài viết này, thầy sẽ trình bày ngắn gọn góc nhìn về việc tự học IELTS Writing, từ đó gợi mở cho các bạn định hướng tự học Writing nói chung và IELTS Writing nói riêng. Các bạn biết từ “essential”? Từ này, trong tiếng Việt, tạm hiểu là “thiết yếu, tất yếu, cần phải…

Áp Dụng Sách Từ Vựng Anh Ngữ Ứng Dụng Vào Chương Trình IELTS Chuyên Sâu

Trong bài viết này, thầy giới thiệu một tài liệu ôn luyện từ vựng cốt lõi thông quan cách tiếp cận từ vựng Anh ngữ ứng dụng, rất hữu ích cho các bạn cần cải thiện IELTS Vocabulary nhưng không có nhiều thời gian. Bài thi IELTS kiểm tra năng lực từ vựng của các…