Chiến Lược Làm Bài IELTS Reading Theo Chuẩn Giáo Trình Cambridge Chính Thức

Trong bài viết này, thầy trình bày phương pháp làm bài IELTS Reading dựa trên nền tảng ngôn ngữ học ứng dụng và phân tích ngữ liệu (corpus), giúp các bạn có nhìn nhận tổng quan về kĩ thuật làm bài IELTS Reading thực tế, định hướng học tập và ôn luyện tập trung chuyên…

Phân Tích Từ Khoá “Teaching” Trong Phần Thi IELTS Reading Sách Cambridge Chính Thức

Tương tự như một số bài viết trước đây, về “sports”, “gap year”, hay “trung thu”, hôm nay thầy viết một chút về từ khoa “teaching” Khi tìm từ khoá “teaching” thì thấy xuất hiện 57 lần trong tổng số 24 bài reading IELTS tiêu chuẩn Cambridge, chiếm khoảng 7% trong theo dữ liệu đề thi: Why companies should…

Phân Tích Chủ Đề “Tết Trung Thu” Tổng Hợp Từ 4 Phần Thi IELTS

Thầy làm thống kê “full moon festival” và “mid-autumn festival” trong dữ liệu đề thi IELTS. Từ “full moon” và “mid-autumn” không xuất hiện và tìm riêng danh từ “festival” thì thấy kết quả như sau: Từ “festival” xuất hiện trong đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 03/12/2015 The government and individuals are spending too much…

Thống Kê Toàn Diện 10 Chủ Đề Khoa Học Chính Thống Trong Bài Thi IELTS

Thầy phân tích ngữ liệu (corpus) IELTS tổng hợp năm 2017 và 2019, số lượng từ tương đương 760.000 và 3.000.000, thấy có tất cả 26 lĩnh vực khoa học, từ những lĩnh vực phổ biến: “psychology” (tâm lý học), “photography” (kỹ thuật nhiếp ảnh), “physics” (vật lý học) cho đến những lĩnh vực ít…

Thống Kê Tổng Hợp Chủ Đề Từ Vựng “Thông Gió” Trong Bài Thi IELTS

Trong bài viết này, thầy trình bày góc nhìn từ vựng trong bài thi IELTS, giúp các bạn hiểu rõ về IELTS Vocabulary, có định hướng học tập chuyên sâu va tập trung, tiết kiệm thời gian. Bên dưới là bài điền từ ngắn về việc Thông gió trong các bệnh viện thế kỷ 19,…

Một Số Bình Luận Và Nhận Xét Đề Thi TOEIC, TOEFL, PTE và IELTS Quốc Tế

Một vài nhận xét dựa trên việc phân tích những đoạn trích trong phần thi đọc của 4 bài thi tiếng Anh chuẩn hóa TOEIC, TOEFL ITP, PTE Academic và IELTS. Bài thi đọc TOEIC dành đến 40 câu trắc nghiệm chỉ để kiểm tra kiến thức từ vựng và ngữ pháp đơn thuần. Câu 121. đòi hỏi…

Phân Tích Chuyên Sâu Phần Thi Reading Trong Bài Thi PTE & IELTS

Phần thi đọc PTE Academic có từ 2-3 câu hỏi dạng trắc nghiệm (multiple-choice), thường là tìm mục đích chính (main purpose) của tác giả hoặc của đoạn. Câu hỏi trắc nghiệm ở phần này có 4 lựa chọn (option), trong đó có 1 lựa chọn chính xác và 3 lựa chọn gây nhiễu (distractors).…

Áp Dụng Sách Từ Vựng Anh Ngữ Ứng Dụng Vào Chương Trình IELTS Chuyên Sâu

Trong bài viết này, thầy giới thiệu một tài liệu ôn luyện từ vựng cốt lõi thông quan cách tiếp cận từ vựng Anh ngữ ứng dụng, rất hữu ích cho các bạn cần cải thiện IELTS Vocabulary nhưng không có nhiều thời gian. Bài thi IELTS kiểm tra năng lực từ vựng của các…

Thống Kê Từ Vựng Anh Ngữ Ứng Dụng Sách Cambride IELTS 13

Ở khía cạnh ngữ liệu (corpus), phân tích sách Cambridge IELTS 13, thầy thấy như sau Từ “produce” xuất hiện khoảng 24 lần với hai nghĩa chính [B1] make something (~ sản xuất) [B2] cause a reason or result (~ tạo ra) Khi viết hoặc nói về nhóm chủ đề “employment”, “industry”, “ environment”, “business…

Từ Vựng Anh Ngữ Ứng Dụng Và Thực Tế Sử Dụng Học Thuật

Chọn ngẫu nhiên một bài đọc chủ đề về kinh tế (Economic Development) viết theo lối khoa học phổ thông, kiểu viết phổ biến trong các kì thi tiếng Anh học thuật chuẩn hóa như IELTS, TOEFL iBT, hoặc PTE Academic. Đoạn văn này có 603 từ, gồm 24 câu, và 25 động từ chính. 100% các động từ…

Phân Tích Khái Quát Từ Vựng Phần Thi IELTS Listening và Reading

Từ vựng là thành phần cốt lõi quyết định điểm số trong phần thi IELTS Listening và Reading. Nếu không có đủ từ vựng nền tảng và chuyên sâu, các bạn rất khó vận dụng các kĩ năng làm bài. Trong bài viết này, thông qua việc phân tích ngữ liệu (corpus), thầy trình bày góc nhìn…