Phân Tích Chủ Đề “Tết Trung Thu” Tổng Hợp Từ 4 Phần Thi IELTS

Thầy làm thống kê “full moon festival” và “mid-autumn festival” trong dữ liệu đề thi IELTS. Từ “full moon” và “mid-autumn” không xuất hiện và tìm riêng danh từ “festival” thì thấy kết quả như sau: Từ “festival” xuất hiện trong đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 03/12/2015 The government and individuals are spending too much…

Thống Kê Toàn Diện 10 Chủ Đề Khoa Học Chính Thống Trong Bài Thi IELTS

Thầy phân tích ngữ liệu (corpus) IELTS tổng hợp năm 2017 và 2019, số lượng từ tương đương 760.000 và 3.000.000, thấy có tất cả 26 lĩnh vực khoa học, từ những lĩnh vực phổ biến: “psychology” (tâm lý học), “photography” (kỹ thuật nhiếp ảnh), “physics” (vật lý học) cho đến những lĩnh vực ít…

Phương Pháp Luyện IELTS Listening Kết Hợp Sách Từ Vựng Anh Ngữ Ứng Dụng

Trong bài viết này, thầy trình bày một phương pháp ôn luyện kĩ năng cho phần thi IELTS Listening dựa trên Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©, giúp các bạn học viên có cái nhìn tổng thể, học đúng trọng tâm và rút ngắn thời gian cho việc học và luyện thi IELTS. Thầy giải phần thi…

Phân Tích Kĩ Năng Listening Trong Giáo Trình Mới & Từ Vựng Ứng Dụng

Thầy làm 2 bài luyện nghe phần exam skills trong một bộ giáo trình(*) xuất bản tháng 5/2018. Tổng thời lượng 2 bài dài khoảng 15 phút, gồm 1452 từ, theo dạng thức dạng thức của bài thi nghe IELTS. Cả 2 bài luyện nghe này dạng điền từ, sentence completion, note completion và flow-chart completion. Hai dạng…

Áp Dụng Sách Từ Vựng Anh Ngữ Ứng Dụng Vào Chương Trình IELTS Chuyên Sâu

Trong bài viết này, thầy giới thiệu một tài liệu ôn luyện từ vựng cốt lõi thông quan cách tiếp cận từ vựng Anh ngữ ứng dụng, rất hữu ích cho các bạn cần cải thiện IELTS Vocabulary nhưng không có nhiều thời gian. Bài thi IELTS kiểm tra năng lực từ vựng của các…

Phân Tích Khái Quát Từ Vựng Phần Thi IELTS Listening và Reading

Từ vựng là thành phần cốt lõi quyết định điểm số trong phần thi IELTS Listening và Reading. Nếu không có đủ từ vựng nền tảng và chuyên sâu, các bạn rất khó vận dụng các kĩ năng làm bài. Trong bài viết này, thông qua việc phân tích ngữ liệu (corpus), thầy trình bày góc nhìn…

Phân Tích Và Chỉ Dẫn Thực Tế Trong Phần Thi IELTS Listening

Phần thi IELTS Listening có 4 dạng chính: điền từ (completion), câu hỏi trắc nghiệm, (multiple choice), nối thông tin (matching) và trả lời ngắn (short-answer). Dữ liệu do thầy tổng hợp trong hơn 95 đề thi IELTS Listening, có những dạng bài và tần suất xuất hiện của từng dạng như sau: Rất dễ thấy dạng…