Phân tích chủ đề “Tết Trung Thu” tổng hợp từ 4 kỹ năng IELTS

Thầy làm thống kê “full moon festival” và “mid-autumn festival” trong dữ liệu đề thi từ 4 kỹ năng IELTS. Từ “full moon” và “mid-autumn” không xuất hiện và tìm riêng danh từ “festival” thì thấy kết quả như sau: Từ “festival” xuất hiện trong đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 03/12/2015 The government and…

Cách thức vận dụng sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng để luyện nghe IELTS hiệu quả

Trong bài viết này, thầy trình bày một phương pháp luyện nghe IELTS, cải thiện hiệu quả kỹ năng IELTS Listening dựa trên cuốn Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©, giúp các bạn học viên có cái nhìn tổng thể, học đúng trọng tâm và rút ngắn thời gian cho việc học và luyện thi…

Phân tích kỹ năng Listening trong giáo trình mới & từ vựng ứng dụng

Thầy làm 2 bài luyện nghe phần exam skills trong một bộ giáo trình(*) xuất bản tháng 5/2018. Tổng thời lượng 2 bài dài khoảng 15 phút, gồm 1452 từ, theo dạng thức dạng thức của kỹ năng Listening bài thi IELTS. Cả 2 bài luyện nghe này dạng điền từ, sentence completion, note completion và flow-chart…

Phân tích khái quát từ vựng IELTS Listening và Reading

Từ vựng là thành phần cốt lõi quyết định điểm số trong phần thi IELTS Listening và Reading. Nếu không có đủ từ vựng nền tảng và chuyên sâu, các bạn rất khó vận dụng các kĩ năng làm bài. Trong bài viết này, thông qua việc phân tích ngữ liệu (corpus), thầy trình bày góc…

Phân tích và chỉ dẫn thực tế trong bài thi IELTS Listening

Thống kế các dạng bài IELTS Listening Phần thi IELTS Listening có 4 dạng chính: điền từ (completion), câu hỏi trắc nghiệm, (multiple choice), nối thông tin (matching) và trả lời ngắn (short-answer). Dữ liệu do thầy tổng hợp trong hơn 95 đề thi IELTS Listening, có những dạng bài và tần suất xuất hiện của từng…