Một Vài Từ Rất Khó Chuyển Ngữ Anh – Việt

Bài báo trên USA Today, đăng sau phiên điều trần của Giám đốc điều hành Sundar Pichai của Công ty Google trước Ủy ban Tư Pháp Hạ Viện Hoa Kì (U.S. House Judiciary Committee). Đoạn trích trong bài báo: – Google’s chief executive officer Sundar Pichai rejected claims of political bias against conservatives while emphasizing…

Góc Nhìn Cá Nhân Về Khoa Học Hiện Đại

Thầy tình cờ đọc lại một tài liệu về nghiên cứu khoa học, thầy viết tản mạn vài dòng chia sẻ.  Thường thì “scientific research methodology” (phương pháp nghiên cứu khoa học) là môn học lõi trong rất nhiều chương trình đại học và sau đại học. Mục đích không phải là để người học…

Bệnh Thì Tìm Bác Sĩ, Đừng Tìm Giáo Sư

Khi bị bệnh nặng, chúng ta tìm ai để chữa? Viết như thế này thì có được không? Thầy tình cờ thấy cụm từ này: “utmost efforts to treat him by foreign professors and doctors.” (Đã có sự chỉnh sửa cho phù hợp.) Dựa vào từ điển Cambridge 4th để tra cứu thì thầy có chút “phân…

Thực Trạng Mạo Nhận Là Chuyên Gia Trong Xã Hội

Trong tiếng Anh, “khoa học” là “science”, định nghĩa là: “the careful study of the structure and behaviour of the physical world, especially by watching, measuring, and doing experiments, and the development of theories to describe the results of these activities” (Cambridge 4th). Tạm dịch: “nghiên cứu cẩn thận cấu trúc và hành vi của…

Chia Sẻ Cá Nhân Về Vấn Đề “Tinh hoa” Và “Đại chúng”

Xã hội cần những bậc thầy và những người thợ. Cần những người dẫn dắt và cần đội ngũ thực hiện. Không có chuyện người giống người và tố chất, sự phấn đấu, hoặc năng lực mỗi cá nhân là hoàn toàn khác nhau. Trong thế giới sinh vật, sự tiến hóa và đào thải…