“Trả Rác”, Vị Thế Đất Nước và Tinh Thần Tự Tôn Văn Hóa Dân Tộc

Trong năm 2013 và 2014, một công ty Canada đã chuyển nhiều công-te-nơ chứa rác thải đến Philippines, nhưng cố tình gắn mắc là nhựa tái chế. (The containers are the remainder of 103 shipping containers sent to the Philippines by a Canadian company in 2013 and 2014, falsely labelled as plastics for recycling.) Các…

Một Vài Từ Rất Khó Chuyển Ngữ Anh – Việt

Bài báo trên USA Today, đăng sau phiên điều trần của Giám đốc điều hành Sundar Pichai của Công ty Google trước Ủy ban Tư Pháp Hạ Viện Hoa Kì (U.S. House Judiciary Committee). Đoạn trích trong bài báo: – Google’s chief executive officer Sundar Pichai rejected claims of political bias against conservatives while emphasizing…