Bình Luận Về Việc Dạy Tiếng Anh Chuyên Ngành Bậc Đại Học

Thầy có dạy nhiều lớp tiếng Anh chuyên ngành ở nhiều trường, bao gồm Công nghệ Thông tin (information technology), Luật (law) và Thương mại (business). Thực ra, dạy và học tiếng Anh chuyên ngành, tạm gọi là English for Specific Purposes (ESP) đòi hỏi nhiều yếu tố Ở đây thầy nói đơn giản 3…

Minh Họa Quy Trình 3P Trong Giảng Dạy Tiếng Anh

Trong lĩnh vực giảng dạy, người ta đề xuất quy trình 3P. Đây là khái niệm rất cơ bản, viết tắt của 3 từ Presentation, Practice và Production. Có thể hiểu một cách đơn giản quy trình này như sau: Bước 1. Presentation, giới thiệu, cung cấp và giải thích kiến thức và kĩ năng. Ví dụ, khi…

Bàn Luận Ý Nghĩa Của Từ Vựng “Lễ Tốt Nghiệp”

Ở các buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp, các bạn sẽ thấy người ta ghi là “graduation ceremony”. Trong một số trường hợp, có thể thấy một cách ghi khác là “commencement ceremony”. Cả hai có thể được sử dụng thay đổi qua lại cũng được, không vấn đề gì, nhưng xét bản chất thì…