Sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng là kết quả của một dự án ngôn ngữ độc lập được Thầy Triết thực hiện trong trong hơn 2 năm (2015-2017) và được chính thức xuất bản vào tháng 6/2017.

Sách được xây dựng và phát triển dựa trên nền tảng kết hợp ngữ liệu tổng hợp (corpus), từ vựng học ứng dụng và lý thuyết phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

sách từ vựng anh ngữ ứng dụng - thầy triết

Quyển sách là tập hợp của gần 2100 từ cốt lõi, gồm 4 nhóm:

  • hơn 600 động từ
  • hơn 800 danh từ
  • hơn 400 tính từ
  • hơn 200 trạng từ

Mỗi mục từ chính trong từng nhóm được đặt trong ví dụ minh họa điều chỉnh từ ngữ liệu tổng hợp.

Hàng ngàn ví dụ trong sách là tiêu biểu cho cách hành văn chuẩn mực và bao quát mọi chủ đề xuất hiện trong Anh ngữ học thuật, bài thi IELTS và những kì thi chuẩn hoá tiếng Anh tương tự.

Lượng từ vựng Anh ngữ cốt lõi được kết tinh trong một quyển sách duy nhất, giúp học viên học đúng từ cần học.

Sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng được đăng kí tác quyền và được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và sử dụng độc quyền trong các Chương trình, Khoá học IELTS Chuyên sâu tại ILP – HỌC VIỆN ĐÀO TẠO IELTS CHUYÊN SÂU.

chứng nhận bản quyền sách từ vựng anh ngữ ứng dụng


Sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng và công trình nghiên cứu liên quan được mời trình bày tại các Hội thảo Quốc tế Chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh:

  • CamTESOL (IDP Education)
  • Regional ELT Research Symposium (UECA)
  • Annual International Conference on TESOL (Curtin University & SEAMEO RETRAC)
  • Mekong TESOL (University of Wollongong & Gia Viet Center)

mời tham gia hoạt động - từ vựng anh ngữ ứng dụng

mời tham gia hoạt động - từ vựng anh ngữ ứng dụng 1

mời tham gia hoạt động - từ vựng anh ngữ ứng dụng 2

mời tham gia hoạt động - từ vựng anh ngữ ứng dụng 3