#20 – SÁCH ACTIVE SKILLS FOR READING

Sách ACTIVE Skills for Reading 1 (ISBN 9781133307990) được dùng làm giáo trình chính trong môn Đọc 1 cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại nhiều trường CĐ/ĐH. Tôi không bàn việc chọn giáo trình này là phù hợp hay không, tôi chỉ trình bày vấn đề từ khía cạnh từ vựng.

Trong câu 18, trang 51 tôi chú ý 2 từ sau

  • COUNCILORS (can give)
  • TO BUDGET (their money)

Nếu dùng từ điển (Cambridge 4th) để đối chiếu thì thấy danh từ “councillors” không được xếp hạng theo khung tham chiếu châu Âu (CEFR) và từ “budget” cũng ít khi dùng như động từ. Đối với sinh viên năm nhất, học những điều này là chưa cần thiết.

Thật ra, lỗi ngôn ngữ trong giáo trình giảng dạy tiếng Anh (ELT) là chuyện bình thường, nếu tinh ý thì sẽ phát hiện ra nhiều.

Người học phổ thông hay có khuynh hướng “thần thánh hóa”, xem giáo trình tiếng Anh do người bản ngữ viết là chuẩn mực. Thực chất, đây là quan niệm sai lầm. Một quyển sách giáo trình giảng dạy tiếng Anh có phù hợp hay hiệu quả không thì phải dùng nhiều tiêu chí để đánh giá ở nhiều khía cạnh, từ những yếu tố nội tại như: mục tiêu, nội dung, phương pháp, đến những yếu tố ngoại vi như môi trường học tập, năng lực người dạy và khả năng của người học v.v.

Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định một điều, một quyển giáo trình giảng dạy tiếng Anh tốt, về bản chất, đầu tiên, nó phải được xây dựng trên nền tảng ngữ liệu (corpus). Cụ thể phải có tối thiểu 3 bước sau:

  1. phân tích ngữ liệu tổng hợp
  2. chọn lọc từ vựng và ngữ pháp cốt lõi
  3. dựa vào đó để xây dựng giáo trình giảng dạy

Nếu tuân thủ theo quy trình này, giáo trình mới tập trung và hệ thống được kiến thức cốt lõi mà người học cần.