S-based Method là phương pháp giảng dạy và học tập tiếng Anh học thuật và định hướng học thuật, được xây dựng và phát triển từ nền tảng ngôn ngữ học ứng dụng và phân tích ngữ liệu của thầy La Thành Triết.

S-based Method giúp người học nắm vững kiến thức và kĩ năng tiếng Anh học thuật cốt lõi thông qua quá trình tái cấu trúc câu kết hợp với từ vựng và ngữ pháp Anh ngữ ứng dụng xây dựng trên nền tảng ngữ liệu tổng hợp. 

Quá trình giảng dạy và học tập tiếng Anh theo S-based Method giúp người học có cái nhìn trực quan, hiểu rõ các thành phần cốt lõi của tiếng Anh học thuật và định hướng học thuật, và tính ứng dụng của chúng; từ đó, người học sẽ xây dựng được các đơn vị ngôn ngữ, từ cơ bản đến phức tạp, kết hợp thành tiếng Anh hoàn chỉnh.

S-based Method được sử dụng độc quyền và toàn diện trong các lớp IELTS Chuyên sâu của thầy La Thành Triết.

chứng nhận tác quyền s-based method

Nếu sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© giúp học viên học đúng cái cần học thì S-based Method sẽ giúp học viên học những điều này theo cách đơn giản và hiệu quả nhất.