Quyền riêng tư của học viên là một trong những yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Những thông tin cá nhân của học viên, bao gồm họ & tên, số điện thoạiđịa chỉ email, do học viên cung cấp khi đăng kí tham gia khóa học, sẽ được xóa hoàn toàn khỏi cơ sở dữ liệu sau khi kết thúc khóa học.

Một số hình ảnh và kết quả thi của học viên, từ tháng 2/2019 trở về trước, đã công khai trên trang mạng WWW.TRIET.VN hoặc các phương tiện truyền thông (báo chí, mạng xã hội) đều đã được sự chấp thuận chính thức từ học viên.

Xem thêm > THỐNG KÊ [14-19]

Trân trọng,

Thầy La Thành Triết