Bài thi TOEIC Listening & Reading chỉ kiểm tra kĩ năng thu nhận thông tin (receptive) ở mức độ thấp. Thậm chí, ngay cả TOEIC Speaking & Writing thì vẫn là mức độ tạo lập thông tin (productive) ở mức độ trung bình.

TOEIC 700-800 là mức điểm ở ngưỡng khá và không mất nhiều thời gian với các bạn sinh viên đã có nền tảng tiếng Anh. Nhiều trường cao đẳng và đại học chỉ yêu cầu sinh viên có chuẩn tiếng Anh đầu ra TOEIC 450 hoặc TOEIC 650 (không có Speaking & Writing).

Thầy lấy ngẫu nhiên vài câu hỏi trong phần Reading của sách ETS TOEIC 2018 (đề thi theo format mới), trang 28.

Câu 149-150 như hình minh họa bên dưới.

Để làm đúng 2 câu này, các bạn cần biết nghĩa vài từ sau [tô màu như trên đoạn văn]

Câu 149

  • no longer printing/ offer … online
  • available online

Câu 150

  • accurate / necessary change
  • correction

Tất cả những từ cố lõi cho các bài thi chuẩn hóa tiếng Anh thì sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©. Những từ quan trọng trong bài thi này có thể dễ dàng tìm thấy trong sách.

  • offer – tr. 4
  • available – tr. 167
  • accurate – tr. 174
  • correction – tr. 161

Bài thi TOEIC Reading cũng không đòi hỏi cao về từ vựng, nhưng thông thường, thí sinh chọn thi TOEIC khá là “lười trong việc học từ”.

Ngoài ra, thầy bày cho các bạn mẹo nhỏ: những danh từ, động từ, hoặc tính từ không đề cập trong sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© thì cũng ít khi là đáp án trong bài thi TOEIC.