Theo kế hoạch, vào tháng 6/2020, NXB Cambridge chính thức phát hành quyển Cambridge IELTS 15. Tương tự như những quyển trước, nội dung quyển này cũng là 4 bài thi mẫu và phần đề thi nghe có chút khác biệt khi không còn phần ví dụ nữa mà thí sinh sẽ nghe trực tiếp nội dung chính.

Trong 2 năm tới, chắc chắn không có thay đổi đáng kể về định dạng của bài thi IELTS và đứng ở góc nhìn khảo thí ngôn ngữ, trong 10 năm tới cũng không có gì thay đổi đáng kể trong nguyên lý và kĩ thuật ra đề. Thực sự, dù muốn thay đổi thì cũng không biết thay đổi như thế nào và các bạn cứ nhớ nguyên tắc cơ bản: hàng đang bán tốt thì không cần điều chỉnh.

Trích sách Cambridge IELTS 15, phần Reading, đoạn đầu tiên.

Đoạn này có 5 động từ chính

  • branch
  • encase
  • produce
  • split
  • surround

Với học viên thông thường, cùng lắm sẽ biết từ “branch” nghĩa là nhánh cây, chứ không biết động từ “branch” còn có nghĩa là “tủa nhánh”. Nhưng không sao cả, chỉ là chuyện nhỏ.

Động từ “encase” cũng không quan trọng trong trường hợp này. Đây là dạng từ “biết thì tốt, không biết thì cũng không sao”, vì những động từ khác trong ngữ cảnh cũng đủ giúp chúng ta hiểu và làm được bài.

Ba động từ “produce”, “split” và “surround” là những động từ mà học viên sẽ thường xuyên gặp trong các phần thi IELTS Reading, và cũng rất hay dùng trong bài viết, khi nói hoặc thuyết trình, đây là những từ cốt lõi.

Riêng đối với đoạn bài đọc trong đề thi này, nhìn vào phần thầy highlight ở trên, thì các bạn sẽ thấy động từ “split” sẽ giúp các bạn chọn đúng một đáp án.

Trong sách Từ vựng Anh ngữ ứng dụng©, động từ “split” xuất hiện ở trang 40.

  • The debate over the use of military force has SPLIT legal scholars into three groups.”

Động từ “surround” xuất hiện ở trang 24.

  • Children in Costa Rica are SURROUNDED by some of the most beautiful and diverse landscapes.”

Không nhất thiết phải học quá nhiều, quan trọng là học và sử dụng đúng kiến thức và kĩ năng cốt lõi, nghiền ngẫm cho kĩ và suy nghĩ cho sâu.