Trong dịp hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều tại Việt Nam, Tổng thống Hoa Kì Donald Trump đăng tải một số thông tin trên Twitter. Dưới đây thầy sẽ phân tích những từ vựng tiếng Anh trong các post đó.

Thầy chọn ra 5 “twitt” không có kèm “video clip” và bao gồm 2 từ khóa “Vietnam”“Korea”.

twitter tổng thống Donald Trump - phân tích từ vựng 1

Những từ khóa quan trọng trong 5 bài đăng này đều có thể tìm được trong sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©.

Các bạn xem chi tiết thông tin sách tại đây: SÁCH TỪ VỰNG ANH NGỮ ỨNG DỤNG©

  • The progress that has been made in the field of microelectronics is TREMENDOUS. (tr. 193)
  • The government announced its INTENTION to create 50,000 jobs by the end of the year. (tr. 137)
  • The paper factory has been forced to become PRODUCTIVE or face closure. (tr. 183)
  • It is still unclear whether dotcom companies will THRIVE in the long term future. (tr. 62)
  • The manufacturer identified POTENTIAL problems at the design stage. (tr. 169)
  • The RAPIDLY expanding information technology would facilitate the industry. (tr. 220)

Ngoài ra, một điểm thú vị là tính từ gốc nuclear (cấu tạo ra động từ de-nuclear-ize “phi hạt nhân hóa”) cũng xuất hiện đến 12 lần trong sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©.

nuclear - từ vựng tiếng anh 1

Có một điểm khá thú vị khác, trong số 12 lần đó, có 2 lần tính từ nuclear xuất hiện trong ngữ cảnh liên quan đến việc phòng thủ quốc gia (national defence) và Triều Tiên (North Korea).

  • Because of national defence, many nations already POSSESS chemical and nuclear weapons. (tr. 19)
  • There was increased pressure on North Korea to ABANDON nuclear arms development. (tr. 35)

Kết thúc hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều, Tổng thống Trump đăng 1 bài trên Twitter để cảm ơn Việt Nam.

từ vựng tiếng anh - twitter tổng thống mỹ 1

Một tính từ quan trọng trong bài đăng này mà học viên cần phải biết, đó là “generous“, cũng đã được liệt kê trong sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©.

  • There was a GENEROUS benefit package to staff contributing to company’s development. (tr. 206)

Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© là cuốn sách từ vựng duy nhất tại Việt Nam được xây dựng trên nền tảng ngữ liệu chọn lọc tổng hợp và chuyên sâu của, giúp giải quyết cực kì hiệu quả vấn đề từ vựng tiếng Anh học thuật và định hướng học thuật. Tất cả nằm trong một cuốn duy nhất, giúp học đúng cái cần học.