Thầy trình bày phân tích tổng quát về từ vựng trong đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh tại TP.HCM và đề tuyển sinh chuyên Anh vào THPT Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội năm 2018, giúp các bạn có góc nhìn mới và hiểu rõ bản chất đề thi.


Đề thi tiếng Anh lớp 10 tại TP.HCM (2018) dài 760 từ (đã loại bỏ danh từ riêng), được cấu tạo bởi khoảng 390 từ khóa và danh từ “energy” xuất hiện tới 17 lần!

từ khóa xuất hiện trong đề thi tuyển sinh lớp 10

Theo quan điểm cá nhân, trong đề có khoảng 65 từ thầy đánh giá là khó cho học sinh THCS nói chung. Đối với những học sinh có định hướng và sự quan tâm trong việc học tiếng Anh, số lượng động từ như vậy là khó khăn rất lớn.


Đề thi chuyên tiếng Anh lớp 10, trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội (2018) có độ dài khoảng 2700 từ (đã loại bỏ các danh từ riêng), được cấu tạo từ khoảng 964 từ khóa, và trong nhóm này có khoảng hơn 120 động từ.

từ khóa đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên đh sư phạm hn

Trong số hơn 120 động từ này, loại trừ những động từ nền tảng như “get” hoặc “take” thầy trích ra 103 động từ.

Động từ là yếu tố kết nối của câu trong tiếng Anh, là nền tảng của từ vựng. Từ động từ, chúng ta mới có sự phát triển thành danh từ, tính từ và trạng tự.

Động từ có thể được xem là “xương sống” của tiếng Anh. Hiểu rõ 103 động từ nêu trên, thí sinh sẽ có rất nhiều cơ hội đạt điểm cao trong bài thi.

Tổng cộng 65 từ khóa trong đề thi tiếng Anh lớp 10 tại TP.HCM và 101/103 động từ (tương đương 98%) trong đề thi chuyên tiếng Anh vào trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội đều được đề cập trong sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng.

Tương tự, các danh từ, tính từ và trạng từ cốt lõi trong tiếng Anh cũng được đề cập trong sách với ví dụ cụ thể. Học viên thông thường cần khoảng hơn 2000 từ cốt lõi để sử dụng tốt tiếng Anh học thuật. Hầu hết học sinh đều có khả năng học, vấn đề là được học đúng cách và đúng cái cần học.

TỪ VỰNG IELTS: HỌC ĐÚNG VẪN LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT