Thầy trình phân tích từ vựng trong đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh năm học 2019 – 2020 tại TP.HCM, từ đó giúp các bạn học sinh có cái nhìn tổng quan và định hướng phù hợp cho việc học tiếng Anh, có sự chuẩn tốt cho việc học tiếng Anh cấp THPT.

THƯ NGỎ – ĐỊNH HƯỚNG HỌC TIẾNG ANH VÀ THI CHỨNG CHỈ IELTS HỌC SINH THCS & THPT

đề thi tuyển sinh lớp 10 - new

Từ 1 đến 10 là câu những trắc nghiệm kiểm tra kiến thức cơ bản, bao gồm [1] mệnh đề, [2] giới từ, [3] vị trí tính từ, [4] từ vựng, [5] cấu tạo danh từ, [6] từ vựng danh từ ghép, [7] liên từ, [8] từ vựng danh từ ghép, [9] & [10] từ vựng.

Đây là những câu khởi động, chủ yếu là thưởng điểm cho những học sinh học hành nghiêm chỉnh.

đề thi tuyển sinh lớp 10 tiếng anh 1

Câu 13 đến 16 là dạng câu hỏi suy luận từ nội dung bài đọc, chọn TRUE (ĐÚNG) hoặc FALSE (SAI). Tuy nhiên, thực tế thì ở đây, thí sinh chỉ cần có kĩ năng nhìn ra những cụm ngược nghĩa như not manya lot of là trả lời được câu 13; nhìn ra cụm dress officially và wear casual clothes là chọn được cả câu 1516.

Cụm only see them in the movies có nghĩa tương tự với get to know about town criers in films sẽ giúp chọn đáp án cho câu 14. Cái thầy hơn ngạc nhiên ở đây là đề thi dùng cả tiếng Anh – Mỹ (movies) và tiếng Anh – Anh (films). Thật ra, nên tránh việc này.

đề thi tuyển sinh lớp 10 1

Ngoại trừ câu 20 kiểm tra ngữ pháp dạng bị động, thì câu 19 đến 24 kiểm tra từ vựng đơn thuần. Đây là những từ hay xuất hiện trong chủ đề năng lượng. Tất cả những từ này có thể học trong sách Từ vựng Anh ngữ ứng dụng.

SÁCH TỪ VỰNG ANH NGỮ ỨNG DỤNG©

  • Recent efforts by American business to increase EFFICIENCY seem to have failed. (tr. 106)
  • The new type of CALCULATION would take several hours without assistance of a computer. (tr. 136)

Sách Từ vựng Anh ngữ ứng dụng giúp học viên nắm gần hết từ vựng cốt lõi cho đề thi vào lớp 10.

thống kê từ vựng tiếng anh 1

Câu 25 đến 30 là câu hỏi về dạng hình thái từ và ngữ pháp, đề cho sẵn các từ temperate, increase, identify, limit, necessity, và response.

Một lần nữa, tất cả những từ này có thể học trong sách Từ vựng Anh ngữ ứng dụng:

  • The data and their implications received indicated a TEMPERATE climate. (tr. 197)
  • To INCREASE speed of reading, the trick is deciding what information readers want first. (tr. 2)
  • Researchers have IDENTIFIED the substances which are the main cause of allergies. (tr. 6)
  • Air pollution levels measured in the city were found to be over the official LIMIT. (tr. 91)
  • The report stresses the NECESSITY of eating plenty of fresh fruit and vegetables. (tr. 163)
  • Management have granted a 20 per cent pay rise in RESPONSE to union pressure. (tr. 87)

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019-2020 tương đối đơn giản, chỉ cần học nghiêm chỉnh vài chục giờ là có thể thi tốt, không nhất thiết phải học đến mấy trăm tiết học như trong chương trình THCS hiện nay.