Thầy trình bày một số phân tích đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2019 (tham khảo) để giúp các bạn có sự nhìn nhận và hiểu trọng tâm của đề thi, từ đó có định hướng, sự chuẩn bị và học tập phù hợp để đạt kết quả tốt nhất.

Đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2019 dự kiến dài khoảng 1950 từ và được cấu tạo khoảng 750 từ, bao gồm nhiều dạng thức (word types). 

Thầy thống kê thì thấy khoảng 40 tính từ, 30 trạng từ và 95 động từ được sử dụng cấu tạo đề thi.

phân tích đề thi tiếng anh thpt 2019
Đối với các bạn học viên đang sử dụng qua sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng theo sự hướng dẫn của thầy trên lớp, chắc chắn các bạn sẽ thấy một điều rằng 100% những từ cốt lõi trong những danh sách trên này đều được đề cập đến trong sách.

Ngoài ra, đề thi này cũng kiểm tra một số điểm ngữ pháp khá phổ biến như ở các câu 10, 11, 12 13.

câu hỏi trong đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2019

Việc học và ôn tập để đạt 8-9 điểm với những đề thi tiếng Anh THPT kiểm tra kĩ năng như thế này không khó khăn nhiều. 

Ví dụ, những câu từ vựng 19, 20, 21 22 có thể trả lời dễ dàng nếu thí sinh có vốn từ vựng trong sách.

trích dẫn đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2019
hoặc như đoạn điền từ, câu 25, 26, 27, 2829 cũng khá dễ dàng.
minh họa đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2019
Các đề thi tuyển vào lớp 10 (bao gồm cả đề vào trường chuyên) hay đề thi tiếng ANh THPT quốc gia nhiều năm nay, không có gì khó khăn. Học tiếng Anh, không cần phải học quá nhiều, miễn học đúng hướng, đúng cái cần học thì sẽ đạt được kết quả tốt. Không chỉ riêng việc học, các việc khác cũng như vậy.

Việc dạy, học và thi tiếng Anh vốn đơn giản. Đi đường vòng thì phải đi xa và mất thời gian là điều hiển nhiên. Thầy thấy việc “cày ải” một ngôn ngữ như tiếng Anh chủ yếu là do chúng ta tự chọn lấy mà thôi.

ĐIỂM DANH 10 TRƯỜNG THPT LẤY ĐIỂM CHUẨN LỚP 10 CAO NHẤT TP.HCM