Tương tự như một số bài viết trước đây, về “sports”, “gap year”, hay “trung thu”, hôm nay thầy viết một chút về từ khoa “teaching”

Khi tìm từ khoá “teaching” thì thấy xuất hiện 57 lần trong tổng số 24 bài reading IELTS tiêu chuẩn Cambridge, chiếm khoảng 7% trong theo dữ liệu đề thi:

 • Why companies should welcome disorder
 • The importance of children’s play
 • Why are Finland’s schools successful?
 • Homer’s literary legacy
 • Dawn of the robots
 • Is there more to video games than people realise?
 • Gifted children and learning
 • … “hearing impairment”
 • The life and work of Marie Curie
 • The nature of genius
 • Land of the rising sun
 • Educating psyche
 • Literate women make better mothers?
 • Nature or nurture?
 • Play is a serious business
 • …. “intelligence”
 • Striking the right note
 • The art of healing
 • Volunteering: enriching others and helping oneself
 • Seeing the future in with video-conferencing
 • The creation of lasting memories
 • Acquiring the principles of mathematics and science
 • … “teacher shortages”
 • … “controlled approach” & “restrictions of centralization”

Các bạn học viên có thể dễ dàng tìm ra bài gốc bằng các tra tiêu đề trên Google. Một số bài thì nói về giáo dục, một số bài đơn thuần chỉ xuất hiện từ khoá này trong ngữ cảnh liên quan. Đây là những bài thầy đều dạy nhanh qua trong các khoá học hoặc sử dụng làm tài liệu hỗ trợ luyện tập.

Có 2 điểm quan trọng các bạn cần chú ý.

Thứ nhất, riêng chủ đề phương pháp giảng dạy, thì rất ít khi người ta nói rõ về một phương pháp nhất định, cùng lắm là nói chung chung về một cách tiếp cận (approach) mà thôi. Ví dụ, dạy học nên controlled (bị kiểm soát) hay là phải restrict the centralization (hạn chế sự kiểm soát) và chỉ nói lớt phớt vài ý.

Phương pháp giảng dạy thật ra cũng là chủ đề khá nhạy cảm, nhạy cảm cũng như vấn đề liên quan tới cái gọi là tôn giáo, “vô thần” hay “hữu thần”, “đa thần” và “độc thần”. “Anh dạy cách này”, “chị dạy phương pháp kia”, “bạn này học thế này, bạn kia học thế kia”. Như vậy thì có sao không? Không sao cả. Đây là những vấn đề rất cá nhân.

Thứ hai, thậm chí trong trường hợp thí sinh không biết nghĩa của từ “teaching” thì vẫn có thể trả lời đúng rất nhiều câu trong đề thi. Dù là về chủ đề thiên văn vũ trụ hay địa chất, khí quyển thì cũng chẳng cần biết nghĩa của chủ đề. Điều này, trong lớp thầy có hướng dẫn cụ thể, một kĩ thuật đọc rất phổ biến và đơn giản.

Trong kĩ năng reading, muốn học nhẹ nhàng thì vẫn có thể nhẹ nhàng được. Cá nhân thầy thì xem chủ đề nào thì cũng như chủ đề nào, cũng như “con nào cũng như con nào” thôi.

Việc đạt 7-8 điểm trong phần thi reading (đúng từ 30 câu trở lên) là khá dễ dàng, không cần phải quá cố công học lung tung.