Trong bài viết này, thầy trình bày một thống kê khái quát về từ vựng trong lĩnh vực khảo cổ và sinh học trong bài thi IELTS Reading, giúp các bạn hiểu rõ kĩ thuật làm bài thi IELTS Reading và tăng điểm hiệu quả.


Dành cho một số bạn muốn tìm hiểu chiến lược, cách thức làm bài thi IELTS Reading hiệu quả:

Chiến Lược Làm Bài IELTS Reading Theo Chuẩn Giáo Trình Cambridge Chính Thức

Thầy khảo sát trong ngân hàng đề thi IELTS hiện có, thấy danh từ “dinosaur” (khủng long) xuất hiện 32 lần (19 lần dạng số ít và 13 lần dạng số nhiều) trong 5 đề thi đọc (1996-2018).

  • Let’s go bats (Cambridge IELTS 7)
  • The history of the tortoise (Cambridge IELTS 9)
  • Walking with dinosaurs (IELTS Trainer)
  • Dino Discoveries (Complete IELTS 6.5-7.5)
  • Australia’s lost giants (The OFFICIAL Cambridge Guide to IELTS)

Những bài dạng này thường có nhiều danh từ gốc Latin và Hi Lạp để miêu tả tên động vật hoặc số khái niệm, chuyên môn trong rất khó hiểu, khó nhớ, khó phát âm. Nhưng quan trọng là các bạn không cần biết nghĩa hoặc thậm chí không cần biết cách đọc của những từ này. 

Thầy lấy một đoạn ngắn điển hình trong bài Dino Discoveries (Complete IELTS 6.5-7.5)

đề thi mẫu bài thi ielts reading

Để làm bài này, đầu tiên phải tìm xem Microraptor nằm ở đoạn nào. Sau đó, dựa vào một số từ khóa trong câu hỏi “treetop” (câu 9) và “flying” (câu 10) và tìm ra dấu hiệu tương quan trong đoạn văn (những phần thầy tô đậm) để suy ra đáp án .

Có một điều khá thú vị là, những bài chủ đề này thường có kèm theo danh từ “palaeontologist”, phiên âm /peɪliənˈtɑlədʒɪst/ (nhà cổ sinh vật học).

Vấn đề cũng khá đơn giản, thí sinh phải hiểu rằng cái đề thi hướng tới việc kiểm tra kiến thức từ vựng và kĩ năng tiếng Anh cốt lõi. Những bài thi chuẩn hóa như IELTS, TOEFL iBT hay PTE Academic không kiểm tra từ vựng trong bất kì một chuyên ngành cụ thể nào. Chỉ cần thí sinh nắm được kiến thức và kĩ năng cốt lõi là có thể làm bài tốt.

Góc nhìn bài thi IELTS Reading theo chuyên gia:

PHÂN TÍCH KỸ NĂNG IELTS READING THEO CHUYÊN GIA

Nếu không theo nghề khảo cổ hoặc những nghề liên quan, thì cả đời không biết tới tên của bất kì loài khủng long nào hoặc nhà cổ sinh vật học là nghề gì thì cũng bình thường thôi. Không sao cả!