PTE Academic là bài thi chuẩn hóa tiếng Anh quốc tế mới phát triển rầm rộ gần đây của Pearson, chỉ phổ biến ở một vài khu vực. Tuy nhiên, cũng thêm một sự lựa chọn khác cho thí sinh du học.

Trong phần Reading của bài thi PTE Academic có phần xếp câu theo đúng trật tự. Đề thi cho khoảng 5 câu xáo trộn thứ tự và yêu cầu thí sinh xếp lại cho đúng trật tự.

Thầy lấy ví dụ trong tài liệu Practice test (trang 6).

TRẬT TỰ CÂU BAN ĐẦU

bài thi pte academic - phân tích đề bài

Những từ thầy gạch chân là những từ vựng cốt lõi. Học viên sau khi giải đề ở nhà, nên chú ý học những từ này, vì chắc chắn sẽ có dịp dùng trong những bài thi hoặc nhiều ngữ cảnh học thuật khác. Đây là điều thầy khẳng định.

Tham khảo thêm từ cốt lõi trong sách TỪ VỰNG ANH NGỮ ỨNG DỤNG

Tuy nhiên, trong bài thi này, mấu chốt không nằm hoàn toàn ở vấn đề từ vựng.

Để làm phần này trong bài thi, thí sinh cần hiểu một số quy tắc cơ bản.

  • Những từ hạn định hoặc chỉ định (determiner or predeterminer) như “these” hoặc “such” không bao giờ bắt đầu đoạn, đồng thời có tính liên kết cao. Chỗ nào có những từ này, rất dễ tìm ra đáp án cho bài đọc (hầu hết các bài thi chuẩn hóa đều có câu hỏi liên quan tới những từ trên).
  • Tương tự, đại từ (pronoun) “he” cũng không bao giờ dùng để bắt đầu đoạn. Ở một số bài, chỗ nào có “he”, chỗ đó có “manh mối” làm bài (giống như “these” và “such“).
  • Các trạng từ như “rapidly” hay “genuinely” hầu như không có giá trị gì trong những đoạn này, không quyết định đáp án, không ảnh hướng đến quá trình đọc. 

TRẬT TỰ CÂU ĐƯỢC XẾP LẠI NHƯ SAU

ví dụ bài thi pte academic

Nói ngắn gọn, chỉ cần hiểu rõ được nguyên lý của bài thi, học đúng những kiến thức và kĩ năng cốt lõi thì hiệu suất học tập sẽ tăng cao.

Không quan trọng là thi bài thi nào, chỉ cần thí sinh hiểu được nguyên lý, nắm vững được kiến thức và kĩ năng tiếng Anh cốt lõi thì dù là thi cử hay để dùng trong thực tế, đều dễ dàng.