Trong bài này, thầy sẽ trình bày một trong những nguyên tắc dùng từ cơ bản trong việc xây dựng phần thi IELTS Writing Task 2. Hiểu nguyên lý này sẽ giúp việc ôn tập hiệu quả hơn nhiều lần.

Tổng 420 đề thi IELTS Writing (Task 2), độ dài 14 ngàn từ.

Thầy kiểm tra từ “business” thì thấy từ này xuất hiện 8 lần.

Kiểm tra từ đồng nghĩa của “business” là “commerce” thì thấy không xuất hiện lần nào.

Thử tìm tính từ “commercial” thì thấy từ này xuất hiện 1 lần, và đi chung với danh từ “perspective”, tạo ra cụm “commercial perspective“.

Kiểm tra danh từ là “trade” thấy xuất hiện 2 lần.

 

Trong khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ châu Âu (CEFR) thì danh từ “business” mức độ A1 trong khi “trade” mức độ B1 và “commerce” mức độ B2 (tương đương điểm IELTS 5.5-6.5).

Nguyên lý ra đề IELTS Writing Task 2

Đề thi phải đủ sự đơn giản cho thí sinh nắm bắt và chừa đủ không gian cho thí sinh thể hiện kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ

Nhiệm vụ của thí sinh là thấy “business” thì phải tìm cách diễn giải lại bằng những từ hoặc cụm từ có cấp độ ngôn ngữ cao hơn, ví dụ đơn giản là “commerce” hoặc “commercial activities“.

Tương tự, những phần thi kiểm tra kĩ năng khác cũng vận dụng kĩ thuật đặc thù để kiểm tra kĩ năng và kiến thức ngôn ngữ của thí sinh. Các bài thi chuẩn hóa tiếng Anh đơn thuần chỉ có thế mà thôi. Và việc học tiếng Anh, nếu học đúng, cũng không quá phức tạp như thường thấy.

Không nhất thiết phải học quá nhiều, điều cốt yếu, như thầy đã nói rất nhiều lần, điều quan trọng là học đúng cái cần học. Thực chất, khoa học giáo dục và ngôn ngữ nói chung là những lĩnh vực nghiên cứu hẹp, và có lẽ chúng đã đi hết giới hạn từ lâu.

Nắm vững cái cốt lõi ban đầu thì sẽ hiểu được bản chất của bất kì vấn đề gì. Hiện tại, dù chúng ta cố gắng “đào bới” thế nào đi nữa để tìm cái mới thì cũng chỉ thêm rắc rối và vô ích mà thôi.