#24 – PHÂN TÍCH ĐỀ THI LỚP 10

PHẦN I

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tại Tp.HCM (2018) dài 760 từ (đã loại bỏ danh từ riêng), được cấu tạo bởi khoảng 390 từ khóa và điều làm tôi khá ngạc nhiên là danh từ “energy” xuất hiện tới 17 lần. Có vẻ thầy cô năm nay ưa thích chủ đề này?! do giá xăng dầu thích tăng lúc nào thì tăng chăng?!

Theo quan điểm cá nhân, trong đề có khoảng 65 từ mình đánh giá là khó cho học sinh THCS nói chung. Đối với những học sinh có định hướng và sự quan tâm trong việc học tiếng Anh thì bấy nhiêu động từ sẽ là khó khăn rất lớn.


PHẦN II

Đề thi chuyên tiếng Anh vào lớp 10, trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội (2018) có độ dài khoảng 2700 từ (đã loại bỏ các danh từ riêng), được cấu tạo từ khoảng 964 từ khóa, và trong nhóm này có khoảng hơn 120 động từ.

Trong số hơn 120 động từ này, loại trừ những động từ nền tảng như “get” hoặc “take” tôi trích ra 103 động từ. Động từ là yếu tố kết nối của câu trong tiếng Anh, là nền tảng của từ vựng. Từ động từ mới có sự phát triển thành danh từ, tính từ và trạng tự. Động từ có thể được xem là “xương sống” của tiếng Anh. Hiểu rõ 103 động từ nêu trên, thí sinh sẽ có rất nhiều cơ hội đạt điểm cao trong bài thi.


PHẦN KẾT

Tổng cộng 65 từ khóa trong đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tại Tp.HCM và 101/103 động từ (tương đượng 98%) trong đề thi chuyên tiếng Anh vào trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội đều  được đề cập trong sách TỪ VỰNG ANH NGỮ ỨNG DỤNG©.

Tương tự, các danh từ, tính từ và trạng từ cốt lõi trong tiếng Anh cũng được đề cập trong sách với ví dụ cụ thể. Học viên thông thường cần khoảng hơn 2000 từ cốt lõi để sử dụng tốt tiếng Anh học thuật.

Ai cũng có khả năng học, vấn đề là được học đúng cách và đúng cái cần học.