Trong bài viết này, thầy trình bày một phân tích ngắn về từ vựng tiếng Anh – minh họa bằng động từ Incude dựa trên ngữ liệu (corpus), giúp các bạn học viên có cái nhìn tổng quan và định hướng việc học từ vựng và ôn thi IELTS hiệu quả đúng trọng tâm.

Giới thiệu

Động từ INCLUDE được liệt kê trong các danh sách từ vựng phổ biến là Longman Communication 3000The Oxford 3000, và New General Service List.

Tuy nhiên, không xuất hiện trong hai danh sách từ vựng học thuật là Academic Word ListNew Academic Word List.

Phân tích ngữ liệu

Phân tích ngữ liệu tiếng Anh học thuật, thầy nhận thấy động từ INCLUDE có tầng suất xuất hiện cao, xuất hiện ít nhất 146 lần ở dạng nguyên thể.

động từ include - thống kê tần suất

Trong sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©, động từ INCLUDE xuất hiện với tư cách là từ khóa (key word) được IN HOA TÔ ĐẬM trong câu:

  • The promotion of health must INCLUDE a strong social and economic focus.

Động từ INCLUDE cũng xuất hiện thêm 5 lần trong những câu khác với các chủ đề giáo dục, văn hóa, giao tiếp, kinh doanh:

  • The CONTENT of the media course includes scripting, editing, and camera work.
  • The real ESTATE for sale includes a garden and two miles of river frontage.
  • Apart from words, communication includes FACIAL expressions and body language.
  • The novel of the year The Sympathizer includes REALISTIC descriptions of life after the war.
  • The teaching program designed includes INTENSIVE instruction in English.

Động từ INCLUDE được sử dụng cho mục đích “liệt kê” thông thường.

Tuy nhiên, các bạn học viên hoàn toàn có thể sử dụng động từ này trong văn viết và nói học thuật (academic) hoặc trong những ngữ cảnh trang trọng (formal) theo như trong các ví dụ ở trên để tăng giá trị của câu và đoạn văn trong bài viết hoặc nói.

Kết luận

Tiếng Anh, suy cho cùng, là công cụ nghề nghiệp mang tính bổ trợ và các chứng chỉ tiếng Anh là một thước đo ngôn ngữ chung.

Các bạn học viên nên có cái nhìn tổng quan để hiểu rõ bản chất của việc học tập và ôn luyện, đơn giản hoá việc học và chỉ cần chú ý vào vài chi tiết cốt lõi để giúp nâng cao kết quả học tập và tăng điểm thi.