#10 – PHÂN TẦNG TỪ VỰNG

Việc phân tầng từ vựng trong tiếng Anh sẽ giúp học viên có định hướng trước khi bắt đầu học. Để đơn giản hóa vấn đề, ta có thể chia từ vựng tiếng Anh 3 tầng chính với những đặc điểm như sau:

TẦNG I: Từ vựng ở tầng này mang nghĩa cơ bản và tổng quát, ví dụ tính từ “good”. Chúng ta có thể dùng từ “good” để diễn đạt cho tất cả những thứ mang nghĩa tích cực, “a good student”, “a good book”, hay “a good method”. Những từ ở tầng nghĩa này rất dễ học, dễ nhớ và dễ sử dụng cho người phi bản ngữ.

TẦNG II. Thay vì sử dụng những cụm từ tổng quát được tạo ra với tính từ “good”, chúng ta có thể dùng “an exceptional student” để nói về một sinh viên xuất sắc, “a valuable book” khi viết về một quyển sách giá trị, hoặc “an effective method” diễn tả một phương pháp hiệu quả. Đây có thể tạm xem là những từ trang trọng và học thuật. Với lượng từ vựng này, chúng ta có thể làm cho câu nói hoặc bài viết trở nên chi tiết và rõ nghĩa hơn. Những từ ở tầng này thường đơn nghĩa, không biểu hiện cảm xúc người viết.

TẦNG III: Tầng này bao gồm từ vựng chuyên biệt và nâng cao dùng trong văn chương hay một số lĩnh vực chuyên ngành, ví dụ như từ “comprehensive” hay “chronic”. Đây là lượng từ vựng khó, dành cho người đọc có định hướng học tập chuyên sâu trong các lĩnh vực nhất định như toán học, lịch sử, hay chính trị. 

Muốn diễn tả ý là, “lấy được” cái gì đó, ta dùng từ “get” là từ cơ bản nhất. Ai cũng dùng được, trong ngữ cảnh nào cũng xài được, rất dễ hiểu và bình dân (TẦNG I). Ví dụ: get a car hay get a job.

Cao hơn một bật thì dùng từ “acquire” hay “obtain”. Trong nhiều ngữ cảnh, dùng thoải mái mà không gây ra hậu quả hay hiểu lầm gì vì nó đơn nghĩa, không biểu cảm. (TẦNG II) Ví dụ: acquire a book hay obtain a degree. Cách viết này phù hợp cho các kì thi chuẩn hóa như IELTS hoặc PTE Academic hoặc TOEFL® iBT

Từ “procure” cũng có nghĩa là lấy, nhưng mà “lấy sau nhiều nỗ lực” (TẦNG III). Ví dụ: procure a seat (chen lấn dữ lắm mới có chỗ ngồi), procure an employment (cố gắng đánh đổi dữ lắm mới có việc làm), procure food (giành giật tranh đấu lắm mới có thức ăn). Cách miêu tả giàu cảm xúc này thường dùng trong ngữ cảnh văn chương.

(bài viết trích từ sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©)