Tất cả các bài viết và thông tin được đăng tải trên trang chủ WWW.TRIET.VN có mục đích chính là chia sẻ, hướng dẫn học viên đang tham dự các khóa học của thầy La Thành Triết, những học viên sắp nhập học và những cá nhân quan tâm tích cực.

Thầy La Thành Triết không trả lời, không nhận bất kì ý kiến phản hồi hay phản biện, từ bất kì cá nhân hoặc bất kì tổ chức nào.

Trân trọng,

Thầy La Thành Triết