Chuyên mục
GÓC NHÌN ĐẠO HỌC TỔNG HỢP

“HƠ THAN” HAY KHÔNG?

Trong rất nhiều chương trình đào tạo phát triển con người, người ta hay nói về cách tư duy, lập luận, suy nghĩ để thấu suốt vấn đề, đặt hàng loạt câu hỏi giải quyết vấn đề, kiểu như tại sao (why), thế nào (how), cái gì (what), ở đâu (where), khi nào (when) v.v. […]

Chuyên mục
GÓC NHÌN ĐẠO HỌC TỔNG HỢP

VÀI CHIA SẺ VỀ “AI”

Mấy anh bạn chia sẻ cho thầy phần mềm học tiếng Anh, được quảng cáo là ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Có anh tự nói, học với người còn không học xong, ở đó mà học với máy. Thầy cũng nói vui, biết đâu học với máy tốt hơn người thì sao. Thực chất, […]

Chuyên mục
BÀI THI IELTS GÓC NHÌN ĐẠO HỌC KHẢO THÍ NGÔN NGỮ TỔNG HỢP

LÀM SAO XÓA “MYTHS”?

Trong một bài viết trước đây, thầy có viết về “test myths“, dịch sát nghĩa là “những điều huyền bí về bài thi”, nói gọn là “những lời đồn”, tương tự với từ “rumours“. Phần đông chúng ta có khuynh hướng tin vào “những lời đồn”. Thầy cho rằng, nguyên nhân chủ yếu là do […]