Một Số Ghi Nhận Và Chia Sẻ Khi Thuyết Trình Tại CamTESOL Năm 2020

Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 2 năm 2020, Thầy Triết có thêm chuỗi 4 bài thuyết trình khoa học về Giảng dạy tiếng Anh tại Hội thảo Giảng dạy tiếng Anh Quốc tế (CamTESOL Conference) do IDP Education tổ chức tại Học viện Kỹ thuật Cambodia, Phnom penh). Tính đến nay, tổng số…

Bàn Về Tính Đúng – Sai Trong “GIáo Dục Đại Chúng”

Động từ “giáo dục” trong tiếng Anh là “educate“. Tra cứu trong từ điển Merriam-Webster thì thấy có vài nghĩa đáng chú ý: to train by formal instruction especially in a skill, trade, or profession to develop mentally, morally, or aesthetically especially by instruction to provide with information to persuade or condition to feel, believe,…