Một số học viên hỏi tôi về việc đến câu lạc bộ tiếng Anh (English speaking club) để luyện tập tiếng Anh. Tôi cho rằng, hiệu quả của bất kì hình thức nào học tập nào thường phụ thuộc nhiều vào cảm nhận chủ quan của cá nhân. Không thể có một kết luận hay nhận xét chung, càng không thể cho lời khuyên.

Đẳng cấp và trình độ nhận thức khác nhau thì quan điểm và cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. Nghe lời khuyên của một người có khả năng ngang bằng với mình là điều không cần thiết. Nghe lời khuyên từ người có đẳng cấp và trình độ cao hơn thì nhiều lúc lại khó tiếp thu. Tôi không bao giờ xin lời khuyên hay đưa lời khuyên công khai là vì lý do như vậy. Vấn đề nằm ở ngộ tính cá nhân.

Quay lại vấn đề, không bàn về hiệu quả của việc đến câu lạc bộ nói tiếng Anh, tôi chỉ đưa ra phân tích sau. Tôi tách bạch giữa “học” nói tiếng Anh và “luyện” nói tiếng Anh.

Để “học” nói tiếng Anh, học viên cần có giáo viên cùng với một bài giảng được soạn sẵn. Trong đó, giáo viên sẽ đóng vai trò dẫn dắt, hướng dẫn về mặt từ vựng, ngữ pháp, phong cách, văn hóa và văn phong nói v.v. Người học sẽ làm trung tâm tiếp thu thông tin và hình thành kiến thức.

Có thể học nói tiếng Anh theo từng nội dung (content-based), từng nhiệm vụ (task-based) hoặc từng kĩ năng (skill-based) v.v. Một điều quan trọng nữa là, khi học thì phải có bài học và khung chương trình cùng với những mục tiêu học tập cụ thể.

Trong giờ học nói vẫn có sự luyện tập, nhưng không đáng kể và khó đảm bảo đầy đủ và công bằng cho từng học viên. Học tại lớp thì trọng tâm thường đặt vào việc hướng dẫn và cung cấp thông tin.

“Luyện” nói tiếng Anh là quá trình dựa vào kiến thức (và một chút kĩ năng) đã được dạy trước đó để hình thành và rèn luyện kĩ năng, gia tăng sự tự tin và sự phản xạ. Muốn luyện tập cũng phải hiểu rõ bản chất và có phương pháp đúng.

Luyện tập là “tập dợt một kĩ năng nhất định một cách thường xuyên hoặc đều đặn trên nền tảng sẵn có để kĩ năng đó trở nên hoàn thiện”. Muốn luyện tập, dĩ nhiên phải có kiến thức (và một chút kĩ năng) có sẵn. Sau đó, học viên dùng những kĩ thuật và phương pháp phù hợp để thực hành cho nhuần nhuyễn. Mỗi kĩ năng tiếng Anh phải có cách luyện tập riêng. Cốt lõi của việc luyện tập nằm ở sự “tập trung”, “chuyên sâu” và “thường xuyên”.

Hiểu được bản chất của việc “học” và luyện” nói tiếng Anh như trên, các bạn hãy thử cân nhắc xem tới các câu lạc bộ nói tiếng Anh để làm gì. Nếu để học thì ở câu lạc bộ đã đủ điều kiện gọi là học chưa? Nếu để luyện thì luyện ở câu lạc bộ có luyện đúng cách chưa?

Nói tóm lại, vấn đề không nằm ở chỗ là phải đi đến đâu để học, phải đến câu lạc bộ hay đến lớp. Học viên cần suy nghĩ và cân nhắc một cách cẩn thận, nghiêm túc, toàn diện trước khi chọn bất kì hình thức học tập hoặc luyện tập nào, chú ý đến hiệu quả học tập “thực chất” hơn là những chi tiết thừa bên ngoài.


Tham khảo bài viết