Bài viết này thầy phân tích 3 bước cụ thể để bạn luyện nói tiếng Anh và cải thiện kỹ năng Speaking. Theo dõi nhé!

Luyện tập, theo từ điển Cambridge định nghĩa là: “practice” is “to do or play something regularly or repeatedly in order to become skilled at it”.

Tạm hiểu là “tập dợt một kĩ năng nhất định một cách thường xuyên hoặc đều đặn trên nền tảng sẵn có để kĩ năng đó trở nên hoàn thiện”.

Thầy lấy việc luyện nói tiếng Anh – kỹ năng Speaking làm ví dụ. Hai bạn học viên muốn luyện nói tiếng Anh thông qua mẫu đối thoại (conversation) với nhau thì phải tuân thủ quy tắc 3 bước:

Prepare => Follow => Persist

BƯỚC 1. Lên một khung sườn (Prepare) hoàn chỉnh cho mẫu hội thoại cần luyện tập, nội dung, mẫu câu và từ vựng rõ ràng, cân chỉnh thời gian hợp lý.

BƯỚC 2. Khi thực hiện hội thoại, hai bạn phải bám sát (Follow) vào khung đã chuẩn bị trước, tuyệt đối không thêm những ý khác vào bài.

BƯỚC 3. Hai bạn đổi vai qua lại, kiên trì (Persist) đến khi nào thuộc lòng, nói ra câu tiếng Anh y như nói tiếng Việt thì hoàn tất.

Khi đang luyện tập kỹ năng Speaking, các bạn thêm ý khác, mẫu câu khác, từ vựng khác vào thì đi lệch nguyên tắc của việc luyện tập.

Tương tự, như bạn luyện võ, thầy chỉ bạn một thế võ, bảo bạn luyện tập thì bạn hãy bám sát vào đó. Bạn hãy nhớ một điều, việc “sáng tạo” dành cho học viên ở mức độ nâng cao, và tuân thủ là tiền đề của sáng tạo.

GÓC NHÌN VỀ VIỆC HỌC MÔN PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO

Sau khi cả đã thủ sẵn khoảng 15 hay 20 đoạn hội thoại theo đúng quy tắc thầy hướng dẫn, các bạn bắt đầu có nền tảng và sự tự tin nhất định, khi đó, các bạn sẽ biết bước tiếp theo là gì.

Khi học kỹ năng Speaking trong tiếng Anh, các bạn nói chuyện với người bản ngữ, nghĩ đó là luyện nói, nhưng thật ra không hẳn đúng. Điều này chỉ tăng chút ít sự tự tin và phản xạ chứ không phải là luyện nói tiếng Anh đúng nghĩa.

Không có sự luyện tập đúng, khó tiến bộ thật sự, và quá trình luyện tập bao hàm cả sự kiên trì và có khi là cả sự nhàm chán. Nếu vượt qua, bạn sẽ nắm vững kĩ năng và tiến bộ. Đôi lúc, luyện tập chính là sự khổ luyện.

Khi muốn luyện tập bất kì kỹ năng tiếng Anh nào, học viên phải hiểu rõ bản chất của kỹ năng đó và có kỹ thuật luyện tập phù hợp.