NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

Giới thiệu

Được đào tạo bài bản và chuyên sâu trong lĩnh vực Giáo dục ngôn ngữ và Giảng dạy tiếng Anh, thầy La Thành Triết khẳng định rằng tính học thuật và cơ sở lý luận sâu rộng là nền tảng cho việc giảng dạy và đào tạo.

Cách tiếp cận và phương pháp giảng dạy của thầy dựa trên nền tảng học thuật vững chắc, đồng nhất, xuyên suốt nhiều năm và có tính hệ thống, kết hợp nhiều lĩnh vực, bao gồm ngữ liệu (corpus), khảo thí ngôn ngữ (language testing & assessment), công nghệ trong giáo dục (technology education) và động lực học tập (learning motivation) v.v. cùng kinh nhiệm giảng dạy và đào tạo thực tế ở trình độ cao.

Nghiên cứu ứng dụng

Hơn 15 nghiên cứu và công trình của thầy đều đã ứng dụng thực tế, thương mại hóađược mời trình bày và tài trợ tại nhiều Hội thảo quốc tế chuyên ngành Giáo dục ngôn ngữ và giảng dạy tiếng Anh.

 1. Corpus-based Approach in Curriculum Development: A New Perspective for English Language Education in Vietnam
 2. A Test-based Approach to Listening Comprehension: A Case Study in Higher Education Context
 3. Corpus-based Approach to Learning Motivation: A Case Study in Vietnam
 4. Principles for Evaluation of Online Learning Resources: Suggestions for Vietnam higher education
 5. Corpus-based Approach to Improvement of Students’ Learning Motivation: Principles and Guidelines for English language education
 6. Test-based Approach in Curriculum Development and Assessment: A Suggestion for Language Education
 7. Lexical Development for Language Learners: A Corpus-based Approach in Academic English
 8. A Corpus-based Approach to Academic Listening Comprehension: A Case Study in Vietnam
 9. Lexical Development for Students: an IELTS-based Corpus Approach in Academic English
 10. Corpus-based Teaching: “Applied English Word List” for IELTS Preparation
 11. TR-model: A Standard Procedure in Computer-Assisted Language Education
 12. Computer-Assisted Language Education: A Standard Procedure for Quality Assurance
 13. The Use of Social Networking Sites Improving Students’ Learning Motivation: A Facebook Case Study
 14. Evaluating the impacts of computer-assisted language learning on college students: A case study

Đại sứ quán Hoa Kì

Tháng 1/2017, thầy La Thành Triết văn phòng tiếng Anh Khu vực (RELO), Đại sứ quán Hoa Kì, tài trợ cho bài thuyết trình khoa học tại Hội thảo Quốc tế về Giảng dạy tiếng Anh (CamTESOL).

IDP Education & CamTESOL-UECA

Tháng 2/2019, thầy La Thành Triết được CamTESOL tài trợ thông qua sự hỗ trợ của Trung tâm Khảo thí IELTS Chính thức của Campuchia (IELTS Official Test Centre Cambodia) để trình bày báo khoa học tại Hội nghị chuyên đề cấp Khu vực về Nghiên cứu Giảng dạy tiếng Anh (Regional ELT Research Symposium), tổ chức bởi CamTESOL UECA (University English Centres Australia).

Tác quyền

Tất cả các nhiên cứu và công trình đều đã được thương mại hóa, đăng kí tác quyền và độc quyền sử dụng.