NGHE – GHI CHÚ

• NGHE GHI CHÚ 1

Giáo trình chính là sách Listening & Notetaking Skills 1. Sinh viên tập trung vào phần First, SecondThird Listening của mỗi bài. Làm qua một lượt các bài tập trong từng phần, sau đó cố gắng nghe và ghi càng chi tiết càng tốt. Tự mặc định một số chữ viết tắt để sử dụng cho việc ghi chú về sau. Có thể nghe từ 1 đến 4 lần giống như môn Nghe tiếng Anh 2.

> Tải sáchListening & Notetaking Skills 1

> Audio MP3 Listening & Notetaking Skills 1

Không dùng Earphone hoặc Headphone khi luyện nghe vì trong phòng thi cuối kì ở trường, chất lượng âm thanh khá kém. Các bạn nên tập nghe trong điều kiện khó khăn. Ngoài ra, tốc độ đọc trong sách Listening & Note-taking Skills 1 tương đối chậm, nên sinh viên học nhanh, hoàn thành và nhuần nhuyễn thì tìm nghe thêm Section 4 trong bài thi nghe IELTS.

> Đọc bài phân tích NGHE – GHI CHÚ


Từ chối trách nhiệm: Đội ngũ trợ lý Thầy La Thành Triết không giữ bản quyền, nguồn gốc xuất xứ và không chịu trách nhiệm khi có bất kì thay đổi nào từ đường dẫn tải về hoặc trong nội dung giáo trình. Mọi giáo trình được tổng hợp và chia sẻ từ nhiều nguồn khác nhau vì mục đích hỗ trợ sinh viên.