NGHE – ĐỌC CC

• Listening Strategies for the IELTS Test

Giáo trình tổng cộng 7 bài. Bài 1 chủ yếu luyện tập chữ số, tư liệu được lấy từ những đoạn đối thoại và báo cáo có liên quan đến chữ số trong đời sống thực tế. Ví dụ: thời gian biểu, lịch trình du lịch, địa chỉ, số điện thoại và các số liệu trong các bản báo cáo học thuật nghiên cứu khoa học v.v… Bài 2 là các bài tập chú trọng kỹ năng nghe và viết, thông qua hình thức đặt trước phòng khách sạn khi đi du lịch, ghi lại lời nhắn qua điện thoại và điền các loại mẫu đơn, tập cho thí sinh khả năng nắm bắt các thông tin chủ yếu và ghi chép thông tin. Bài 3 là các bài tập về xem và nghe, dùng các hình ảnh, biểu đồ v.v. để kiểm tra khả năng nghe hiểu tài liệu của thì sinh. Bài 4 & 5 là những bài tập tổng hợp, yêu cầu thí sinh sắp xếp khái quát và dùng những cụm từ súc tích để trả lời câu hỏi, bổ sung thông tin, hoặc làm đề trắc nghiệm và chon câu đúng, sai trên cơ sở nghe và hiểu được. Bài 6 tăng cường ôn luyện kỹ năng vừa nghe vừa ghi nhớ cho thí sinh. Bài 7 cung cấp bốn bộ đề thi mẫu. 

Tải sáchListening Strategies for the IELTS Test


• Reading Strategies for the IELTS Test

Giáo trình tổng cộng hơn 80 bài đọc, chia thành 7 phần theo các dạng đề luyện đọc: Matching the Headlings (Lắp ghép tiêu đề văn bản), Cloze (Điền ô trống), Multiple Choice (Chọn lựa nhiều mục), Summarizing (Tóm tắt), YES/ NO/ NOT GIVEN (Đúng, sai, không đề cập), Scanning for Answers (Tìm nhanh đáp án) và Integrated Exercises (Bài tập tổng hợp).

Tải sáchReading Strategies for the IELTS Test


Miễn trừ trách nhiệm: Đội ngũ trợ lý Thầy La Thành Triết không giữ bản quyền, nguồn gốc xuất xứ và không chịu trách nhiệm khi có bất kì thay đổi nào từ đường dẫn tải về hoặc trong nội dung giáo trình. Mọi giáo trình được tổng hợp và chia sẻ từ nhiều nguồn khác nhau vì mục đích hỗ trợ sinh viên.