Tôi trích hơn 420 đề thi IELTS Writing (Task 2) thì thấy có khoảng 14 ngàn từ. Làm một thống kê đơn giản bên dưới.


Trong một số bài viết trước đây và trên lớp, tôi đã chỉ ra những nguyên lý và kỹ thuật được sử dung trong khảo thí ngôn ngữ nói chung và xây dựng các bài thi chuẩn hóa nói riêng. Hiểu những kĩ thuật này, sẽ giúp việc ôn tập hiệu quả hơn nhiều lần. Ở đây, là một nguyên lý cơ bản.

Tôi kiểm tra từ “business” trong ngân hàng đề thì thấy từ này xuất hiện 8 lần.


Kiểm tra thử từ đồng nghĩa của “business” là “commerce” thì thấy không xuất hiện lần nào.


Thử tìm tính từ “commercial” thì thấy từ này xuất hiện duy nhất 1 lần, và đi chung với danh từ “perspective“, tạo ra cụm “commercial perspective“.


Kiểm tra một danh từ khác là “trade” thì thấy danh từ này xuất hiện 2 lần.


Trong khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ châu Âu (CEFR) thì danh từ “business” ở mức độ A1 trong khi, “trade” là từ ở mức độ B1 và “commerce” ở mức độ B2. (tương đương điểm IELTS 5.5-6.5)

Nguyên lý ở đây rất đơn giản, đó là, đề thi phải đủ sự đơn giản cho thí sinh nắm bắt, và dựa vào sự đơn giản đó, thí sinh sẽ thể hiện kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ của bản thân, mà cụ thể ở đây là kĩ thuật dùng từ. Nhiệm vụ của thí sinh là thấy “business” thì phải tìm cách diễn giải lại bằng những từ hoặc cụm từ có cấp độ ngôn ngữ cao hơn, ví dụ đơn giản là “commerce” hoặc “commercial activities” v.v.

Tương tự, những phần thi kiểm tra kĩ năng khác cũng vận dụng kĩ thuật đặc thù để kiểm tra kĩ năng và kiến thức ngôn ngữ của thí sinh. Các bài thi chuẩn hóa tiếng Anh đơn thuần chỉ có thế mà thôi. Và việc học tiếng Anh, nếu học đúng, cũng không quá phức tạp như thường thấy.

Không nhất thiết phải học quá nhiều, điều cốt yếu, như tôi đã nói rất nhiều lần, đó là học đúng cái cần học.


Nói rộng ra, thực sự thì khoa học giáo dục và ngôn ngữ nói chung là những lĩnh vực nghiên cứu hẹp, và có lẽ chúng đã đi hết giới hạn từ lâu. Nắm vững cái cốt lõi ban đầu thì sẽ hiểu được bản chất của bất kì vấn đề gì. Hiện tại, dù chúng ta cố gắng “đào bới” thế nào đi nữa để tìm cái mới thì cũng chỉ thêm rắc rối và vô ích mà thôi.