#13 – MẠN ĐÀM VỀ VIỆC HỌC

Ngoài chuyện tới lớp truyền thống, nghe giảng, ghi chép, thảo luận, chúng ta còn có hình thức khác dựa vào công nghệ thông tin.

  • e-learning (~ electronic learning): học trên thiết bị điện tử, vi tính
  • online learning: học trực tuyến, thông qua sự kết nối internet

Tại sao ngày nay đẩy mạnh “online learning” hay “e-learning”? Học thông qua các nền tảng này, cái hay nhất là tính tiện lợi và sự linh hoạt. Ngược có thể học dễ dàng, mọi lúc mọi nơi. Khi cơ sở hạ tầng tin học, ví dụ như thiết bị vi tính, kết nối internet phát triển thì “online learning” và “e-learning” dễ triển khai hàng loạt, và dĩ nhiên là siêu lợi nhuận. Và điều quan trọng là hình thức này không phụ thuộc vào lực lượng giáo viên cố định “hùng hậu, đông đảo”. Đơn giản là xây dựng dữ liệu học tập một lần (thỉnh thoảng cập nhật) và bán hàng loạt tài khoản người dùng.

Ngược lại, loại hình học tập truyền thống tại trường lớp có cái lợi là giàu tính tương tác trực tiếp, tận dụng phòng học có sẵn và quan trọng hơn cả là tạo được việc công ăn việc làm cho lực lượng giảng viên đông đảo được đào tạo hàng loạt hàng năm..

Ở nhiều chương trình đào tạo, vẫn có sự kết hợp của cả hai loại hình này, trong chuyên môn, gọi là “blended learning”.

Thật ra, tới trường học, mở máy tính học hay dùng bất kì thiết bị gì để học, hoặc kết hợp thì cũng chỉ là hình thức bên ngoài. Giáo dục phổ thông đại chúng chú trọng vào hình thức, giáo dục khai phóng thì tập trung vào triết lý giáo dục cốt lõi.

Hình thức học tập chỉ là thứ yếu, bản thân người học và người dạy mới quan trọng nhất.

Học cái gì cũng vậy, có tiến bộ và thành tựu hay không là thì cốt lõi nằm ở chỗ người học phải có tố chất (apptitude), sức học, ý thức tự học (learning autonomy) và sự tập trung được duy trì thường xuyên và nghiêm túc cùng sự dẫn dắt đúng hướng của giáo viên.

Không có bí quyết học tập nào cả nếu bạn ngồi tập trung 15 phút còn chưa xong và thậm chí còn không biết mình học để làm gì. Đừng trông cậy vào bất kì ai, bản thân bạn quyết định việc học.